Tinerii si protectia muncii

  • 9.10.20139/10/13
  • 0

Cu toții am trecut prin perioada adolescenței, când doream să fim independenți și să ne procurăm singuri banii de buzunar pentru a-i cheltui după bunul plac. Am mers optimiști la firme, pentru a obține, speram noi, primul nostru loc de muncă. Unii poate am reușit, alții nu. Motivul respingerii era de multe ori lipsa experienței, dar un lucru important pe care nu mulți îl știu este faptul că și lipsa condițiilor de muncă pentru tineri îl putea împiedica pe angajator să nu vă ofere job-ul dorit.

Tineri angajati

Tinerii trebuie să fie protejați împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sănătatea și dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experiență, din conștientizarea insuficientă a riscurilor existente sau parțiale, ori din faptul că tinerii sunt încă în dezvoltare. De aceea, angajatorul este obligat:

          -să garanteze tinerilor condiții de muncă adaptate vârstei lor;
          -să ia măsurile necesare pentru asigurarea și protejarea sănătații tinerilor;
          -să informeze tinerii asupra eventualelor riscuri și asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce privește securitatea și sănătatea lor.

Pentru a garanta condițiile de muncă specifice, angajatorul trebuie să evalueze riscurile existente cu privire la: echipamentul tehnic și organizarea locului de muncă și a postului de muncă; natura, nivelul și durata expunerii la agenți fizici, biologici și chimici; organizarea, alegerea și utilizarea echipamentelor tehnice, în special a agenților utilizați, mașinilor, aparatelor și dispozitivelor, precum și manipularea acestora; organizarea procedeelor de muncă, a desfășurării muncii și interacțiunea acestora; stadiul formării și informării tinerilor.

Dacă evaluarea demonstrează existența unui risc pentru securitatea, sănătatea fizică sau mintală ori dezvoltarea tinerilor, trebuie să fie asigurate evaluarea și supravegherea sănătații acestora. Și pentru că nouă ne pasă de sănătatea angajaților la locul de muncă, vă oferim servicii de medicină a muncii, care cuprind examinări medicale de profil, examinări obligatorii, controale inițiale și controale periodice.

E important să te simți în siguranță la locul de muncă. Pentru asta, vă sărim în ajutor cu serviciile de securitate și sănătate a muncii, pentru instruirea și testarea angajaților, verificarea tuturor locurilor/punctelor de muncă în vederea eliminării neconformităților, dar și executarea de controale preventive. Se spune că tinerii sunt viitorul nostru! Asigurați-le condițiile de muncă și instruirea necesară, investiți în ei!

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!