SSM: Tipuri de controale

  • 19.02.202019/02/20
  • 0

Dacă despre controalele de medicina muncii am mai discutat, este timpul să vedem care sunt principalele tipuri de controale în domeniul SSM.

Controlul inopinat

După cum spune și numele, controlul inopinat se desfășoară fără anunțarea în prealabil a angajatorului. În cadrul acestui control sunt verificate modul de raportare și măsurile stabilite în cadrul inspecțiilor desfășurate în unitatea respectivă, corespondența între conținutul și limitele autorizației de funcționare din punctul de vedere al SSM și activitatea efectivă a unității, precum și eventuale reclamații sau sesizări existente.

În cursul controlului inopinat se vor documenta informațiile obținute de la lucrători și șefii acestora. De asemenea, inspectorul de muncă poate fotografia sau filma anumite utilaje sau etape din procesul de muncă. Inspectorul va fi însoțit de o persoană din cadrul companiei, desemnată de angajator, care îl va însoți pe întreaga perioadă a controlului.

Controlul tematic

În cadrul acestui control se verifică activitatea SSM desfășurată de angajator. Tematicile de control sunt elaborate pe baza acțiunilor din programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii, a planului anual de control, a problematicilor stabilite de autoritățile locale, a analizei la nivel local a indicatorilor statistici privind accidentele de muncă, precum și a evoluției activității, a numărului mediu de salariați și numărului de întreprinderi active din sectoarele de activitate cu riscuri ridicate.

În cadrul controlului tematic nu se obține o imagine de ansamblu asupra modului de organizare și desfășurare a activităților SSM din cadrul unei companii, dar sunt evidențiate aspectele care constituie obiectivul controlului.

Controlul sistem

Această metodă de control reprezintă un tip de control planificat prin care se realizează o analiză de ansamblu asupra tuturor problemelor din domeniul SSM din cadrul unitatii respective. La fel ca în cazul controlului tematic, angajatorul este informat în prealabil despre efectuarea vizitelor inspectorilor.

Controlul sistem are, în mod obișnuit, trei etape: planificarea controlului, inspecția propriu-zisă și verificare aplicării măsurilor hotărâte de inspectori. După verificarea de către Inspecția Muncii, concluziile controlului sunt prezentate angajatorului și persoanelor cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă în cadrul companiei. Angajatorului i se vor explica obiectivele pe care le vizează cerințele dispuse de inspectori, precum și răspunderea pentru aplicarea acestora pe care acesta o poartă. După îndeplinirea sarcinilor, angajatorul va înștiința în scris inspectoratul cu privire la remedierea neregulilor constatate. În acest moment, controlul sistem este considerat încheiat. Dacă există dubii în legătură cu raportul transmis de angajator, se poate demara un nou control pentru verificarea măsurilor dispuse.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!