Recomandări SSM pentru stagiile de practică

  • 25.09.201725/09/17
  • 0

Ca angajator, sunteți responsabil conform legii pentru protecția persoanelor care își desfășoară activitatea profesională în cadrul firmei voastre. Articolul 5 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății la locul de muncă definește “lucrătorul” ca persoana angajată de către un angajator în condițiile legii. Această definiție include salariații care au încheiat un contract de ucenicie dar și studenții și elevii aflaţi în perioada efectuării stagiului de practică.

Responsabilitatea voastră ca angajatori este să elaborați reguli de securitate și sănătate la locul de muncă care să ia în considerare și persoanele aflate într-un stagiu de practică și să vă asigurați că aceste persoane trec prin toate etapele de instruire, norme de protecție a muncii și de apărare în situații de urgență.

Câteva lucuri de care ar trebui să țineți cont:

  • Practicanții ar trebui să fie instruiți înainte de începerea stagiului de practică în ceea ce privește legislația în vigoare și implicațiile nerespectării legii dar și în ceea ce privește riscurile de accidentare și măsurile de prevenire specifice organizației voastre
  • Nu treceți cu vederea examenul medical, mai ales dacă locul de muncă este unul cu riscuri crescute
  • Asigurați-vă că practicanții au echipamentele de protecție corespunzătoare și că sunt instruiți să folosească aceste echipamente
  • Deși multe semne de avertizare par ușor de înțeles, este bine să vă asigurați că toți practicanții ştiu să le descifreze
  • Nu uitați să includeți practicanții în exercițiile de evacuare
  • Dacă stagiul de practică este unul mai lung, aveți obligația de a face și o instruire periodică
  • După fiecare instruire verificați cunoștințele însușite
  • În cazul unui eveniment nefericit în care au fost implicați studenți sau elevi în stadiul de practică, anunțați cât se poate de curând inspectoratul teritorial de muncă

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!