Protecție și prevenire împotriva riscurilor cauzate de substanțele periculoase la locul de muncă

 • 15.04.202215/04/22
 • 0

Accidentele de muncă sunt imprevizibile și pot apărea din cauza neatenției lucrătorilor, a defectării echipamentelor utilizate sau din alte cauze obiective. În cazul accidentelor chimice, apariția acestora mai poate fi cauzată și de dereglări ale procesului tehnologic generate de avarierea sau deteriorarea unor instalații, a unui utilaj sau mijloace de transport, care generează eliberarea în mediul înconjurător a substanțelor chimice.

Peste 50.000 de substanțe și preparate chimice potențial dăunătoare sunt utilizate la locurile de muncă. Pentru a preveni accidentele de muncă ce se soldează cu îmbolnăvirea lucrătorilor, prevederile legale impun respectarea cerințelor minime de protecție și diminuarea expunerii la agenți chimici periculoși.

Obligațiile angajatorilor sunt:

 • să evalueze riscurile și, în măsura în care este posibil, să elimine utilizarea substanțelor periculoase prin schimbarea procesului sau a produsului în care se utilizează substanța
 • dacă eliminarea nu este posibilă, să înlocuiască substanța periculoasa cu una mai puțin periculoasă
 • să limiteze numărul personalului expus la minimum posibil, prin automatizarea operațiilor sau limitarea accesului în zonele periculoase
 • să realizeze captarea la sursă a vaporilor, gazelor, pulberilor
 • să asigure ventilarea corespunzătoare a locului de muncă
 • să asigure dotarea cu echipament individual de protecție adecvat
 • să informeze și să instruiască lucrătorii cu privire la riscurile la care se expun, la conținutul fișelor tehnice de securitate, la etichetarea agenților chimici și semnalizarea locurilor periculoase
 • să organizeze supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor și a serviciului de prim ajutor
 • să elaboreze proceduri de lucru și de intervenție în caz de urgență

Toate persoanele implicate în managementul substanțelor periculoase la locurile de muncă trebuie să cunoască cadrul legislativ cu privire la substanțele periculoase în UE. Legislația impune angajatorilor să realizeze o evaluare a tuturor riscurilor pentru securitate și sănătate la locul de muncă, inclusiv a riscurilor cauzate de substanțele periculoase și să stabilească măsurile corespunzătoare de protecție și prevenire.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!