Protecția sănătății și a securității în muncă pe durata lucrărilor de mentenanță în agricultură

  • 29.05.201829/05/18
  • 0

Contrar părerilor că în agricultură se lucrează numai primăvara și toamna, lucrările agricole se desfășoară pe aproape întreg parcursul anului. Pregătirile pentru arăt încep încă din luna februarie, când se stabilesc proiectele pentru anul în curs și se fac lucrările specifice pentru pregătirea solului în vederea însămânțatului de primăvară. Urmează semănatul și apoi, pe durata a mai multe luni, întreținerea culturilor. Recoltatul poate dura până la starsitul lunii august, după care au loc procesele de depozitare și prelucrare a cerealelor.

În tot acest timp, angajatorul are obligația de a trata cu maximă seriozitate securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. Statisticile arată că lucrătorii din sectorul agricol sunt expuși de două ori mai mult la acidente de muncă fără deces și de trei ori mai mult la accidente mortale față de media generală a accidentelor de muncă.

Angajatorul este obligat să elaboreze instrucțiuni specifice de aplicare a normelor de protecție a muncii, conform cu particularitățile proceselor de muncă. Acestea trebuie însușite și respectate de toți angajații care operează mașinile agricole, dar trebuie totodată afișate în locuri bine alese pentru o maximă vizibilitate.

Lucrările de mentenanță la utilajele agricole constituie un proces premergător operațiunilor propriu-zise. Procesul de mentenanță se încheie după ce lucrarea este verificată și aprobată. Pentru planificarea mentenanței, angajatorul trebuie să evalueze riscurile activității de mentenanță împreună cu lucrătorii. Are loc evaluarea sarcinii de muncă și timpul necesar efectuării acesteia, identificarea riscurilor la locul de muncă, stabilirea materialelor și a numărului de lucrători necesari pentru a îndeplini sarcina, precum și modul de protecție a acestora: echipamente individuale de protecție, securizarea accesului în zona de lucru și informarea lucrătorilor asupra măsurilor de siguranță ce au fost luate. După ce lucrarea de mentenanță a fost efectuată, se verifică dacă starea de funcționare a mașinii agricole ce a trecut prin mentenanță este sigură și dacă toate deșeurile generate au fost eliminate corespunzător.

Cele mai importante etape din mentanta utilajelor și vehiculelor agricole sunt:

– oprirea completă a utilizajului înainte de operarea intervenției și asigurarea că utilajul a fost oprit (în funcție de timpul de oprire)

– imobilizarea părților ce se pot deplasa (ex.: roți)

– operarea mentenanței respectând instrucțiunile producătorului

– înlocuirea dispozitivelor de protecție înainte de repunerea utilajului în funcțiune

De asemenea, parte a mentenanței o reprezintă și grijă pentru protecția utilajelor în timpul utilizării acestora. Înainte de începerea lucrului în câmp se va face o recunoaștere a terenului și se vor marca locurile și obiectele periculoase (trunchiuri de copac, gropi, pietre) cu plăci de avertizare.

Angajatorul trebuie să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor, atât pentru angajații proprii, dar și în cazul în care apelează la servicii externe, lucrători colaboratori etc.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!