Am primit amendă de la ITM. De ce?

  • 17.10.201317/10/13
  • 0

Ai primit o amendă de la ITM în valoare de 10.000 de lei pentru încălcarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006dispoziţiile art.39* lit b), c), p) şi r), ce e de făcut

În primul rând trebuie să traducem legislaţia. 🙂

Pentru a fi mai uşor de înţeles vom lua exemplul unei firme mici, o firmă de organizare de evenimente, să spunem. O firmă cu puţini angajaţi: manager general, event planner, contabilă etc.

Lit. b) a articolului 13 spune că fiecare angajator trebuie să: „b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii;”

Cu alte cuvinte, este necesar un plan de prevenire şi protecţie. Cine întocmeşte acest plan? În primul rând, trebuie realizată pe fiecare meserie din cadrul firmei în parte o lucrare intitulată „evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională”, prin care se identifică riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională. După ce s-a efectuat identificarea şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, se întocmeste un plan de prevenire şi protecţie. Aceste lucrări pot fi făcute de către:

            –Lucrătorul desemnat SSM (doar dacă are un curs post-universitar de minim 180 ore de evaluarea riscurilor) din cadrul companiei de organizare de evenimente;

           –Serviciul intern de prevenire şi protecţie din cadrul firmei de organizare devenimente (acest serviciu este obligatoriu de înfiinţat pentru firmele care au peste 250 salariaţi)

           –Serviciu extern de prevenire şi proţecţie – respectiv noi (suntem firma abilitata de Ministerul Muncii pentru a efectua astfel de servicii).

Cum se realizează un plan de prevenire şi protecţie?

Există un model impus de lege în care sunt trecute:

          -riscurile evaluate

          -măsurile tehnice

          -măsurile organizatorice

          -măsurile igienico-sanitare

          -măsuri de altă natură

      -acţiuni în scopul realizării măsurii (controale lunare executate de către lucrătorul desemnat)

          -termenul de realizare

          -persoana care răspunde de realizarea măsurii

Planul de prevenire şi protecţie trebuie actualizat în fiecare an. Planul va fi revizuit ori de câte ori au loc modificări ale condiţiilor de muncă, la apariţia unor riscuri noi şi în urma producerii unui eveniment.

Art. 39, lit. c) spune că angajatorul trebuie să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;

De unde se obţine această autorizaţie? Care sunt paşii care trebuie urmaţi?

Majoritatea societăţilor obţin această autorizaţie de la Registrul Comerţului. În momentul în care se înfiinţează o societate, la Registrul Comerţului se eliberează un Certificat Constatator care atestă că s-a înregistrat declaraţia pe proprie răspundere, conform căreia persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activitatea/activităţile declarate.

Autorizaţia SSM este obligatoriu să fie obţinută de la Inspectoratul Teritorial de Muncă de pe raza judeţului unde firma de organizare de evenimente îşi desfăşoară activitatea, care vizează următoarele instituţii:

           -instituţiile statului;

           -primăriile;

           -unităţile de învăţământ;

           -societăţile agricole;

           -cabinetele de avocaţi;

           –notariatele;

           –ONG-uri.

Ei trebuie să întocmească un dosar pe care să îl depună la ITM în vederea obţinerii autorizaţiei.

Art. 39, lit. p) spune că angajatorul trebuie să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane;

Urmează întrebarea voastră atunci: Cum ar trebui să se procedeze în cazul unui accident mortal sau colectiv, care sunt demersurile?

R: Orice accident se va comunica în scris (există un anumit tip de formular, specificat în legislaţie) către Inspectoratul Teritorial de Muncă, de pe raza judeţului unde a avut loc evenimentul.

Dacă accidentul este cu incapacitate temporară de muncă (adică victima îşi va relua activitatea în decurs de maxim 180 zile), se va face cercetarea accidentului de către firma de organizare de evenimente, dacă are un serviciu intern de prevenire şi protectie sau apelează la un serviciu extern de prevenire şi protectie (cum suntem noi, Safelandia).

Dacă accidentul este cu invaliditate sau deces, Inspectoratul Teritorial de Muncă va efectua cercetarea evenimentului, firma de organizare de evenimente punându-i la dispoziţie toate documentele de care are nevoie.

Acum că e totul mult mai clar, vă dorim zero amenzi! Să ne urmăriţi în continuare pentru mai multe informaţii utile din domeniul protecţiei şi securităţii muncii.

ART. 39 (1) Constituie contravenţii faptele săvârşite de angajatorii aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta lege

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!