Prevenirea incendiilor in unităţile de primire turistică

  • 16.05.201816/05/18
  • 0

Concediul ar trebui să fie o perioadă de relaxare, de petrecut cu prietenii, de care să va bucurați din plin. Orice deplasare în țară implică petrecerea unor zile cazați într-o unitate de primire turistică. Conform legii, această unitate reprezintă orice construcție și amenajare destinată, prin proiectare și execuție, cazării sau servirii mesei pentru turiști, împreună cu serviciile specifice aferente.

Pentru că turiștii să se afle mereu în siguranță, trebuie ca unitățile de turism să îndeplinească anumite condiții specifice:

  1. Căile de evacuare și intervenție trebuie să fie sigure, accesibile, bine întreținute și marcate corespunzător
  2. Construcția trebuie să fie stabilă la foc și elementele de compartimentare să garanteze evacuarea în siguranță a turiștilor
  3. Decorațiunile interioare trebuie realizate exclusiv din materiale necombustibile
  4. Instalațiile electrice, de încălzire și de gaz trebuie exploatate în siguranță, pentru a nu pune în pericol siguranța personalului sau a turiștilor
  5. Sistemul de alarmă și stingătoarele trebuie întreținute și verificate periodic pentru a fi oricând în perfectă stare de funcționare
  6. Planurile de evacuare și instrucțiunile de siguranță trebuie afișate în fiecare cameră, pe spatele ușilor principale de acces sau în locuri foarte vizibile
  7. Personalul unității trebuie instruit și pregătit să facă față oricând unei situații de urgență

Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor stă, în mod obișnuit, în sarcina conducătorului unității. Acesta are obligația de a obține autorizațiile necesare funcționării, conform legii, instruirea personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum și de a asigura dotarea unității cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentația tehnică. Totodată, conducătorul unității trebuie să asigure toate condițiile pentru desfășurarea controalelor autorităților abilitate (ISU) și este obligat să ia măsurile pentru remedierea eventualelor deficiențe constatate.

Personalul angajat al unității trebuie să ia la cunoștință și să respecte normele generale PSI, dar și instrucțiunile specifice de exploatare a echipamenteleor aflate în dotarea unității. În caz de incendiu, personalul unității trebuie să participe la evacuarea persoanelor, conform atribuțiilor stabilite. De asemenea, trebuie să anunțe orice eveniment care poate produce o situație de urgență și să intervină, conform atribuțiilor stabilite și utlizand mijloacele tehnice din dotare, pentru stingerea oricărui început de incediu. În plus, personalul angajat trebuie să se asigure în orice moment că pe căile de evacuare nu se amplasează mobilier sau alte obiecte ce pot constitui obstacole în evacuarea persoanelor.

Unitățile de primire turistică trebuie să execute, cel puțin trimestrial, exerciții de evacuare și utilizare a mojloacelor de primă intervenție cu care sunt dotate.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!