Planul de intervenție PSI

  • 26.05.201626/05/16
  • 0

safelandia_teinformeaza


UPDATE 30 iunie 2021: Ordonanţa de urgenţă 80/2021 abrogă o serie de articole prin care nu mai sunt necesare întocmirea planului de intervenţie şi evaluarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Detalii aici.

Planul de intervenţie se întocmeşte în baza legii 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, lege care obligă operatorii economici, companiile private și instituții publice, să dețină documente pentru o gestionare mai bună a eventualelor situații de urgență care pot apărea.

Asigurarea întocmirii şi actualizării planurilor de intervenţie reprezintă obligaţia conducătorilor instituţiilor publice şi administratorilor operatorilor economici.

Planul de intervenţie se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale, iar după actualizare, acesta se supune reavizării. Deci dacă organizația pe care o conduceți a trecut prin schimbări, vă recomandăm să revizuiți documentele necesare pentru că cei care nu respectă legea în vigoare vor fi sancționați cu o amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Modelul planului de intervenție este prezentat în anexa nr. 3 din O.M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și trebuie să conțină:

  1. Datele de identificare: denumirea operatorului economic sau a instituţiei, datele de contact și profilul de activitate
  1. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează:

– amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă

– căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia, reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă

– rezervele de substanţe de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie

– reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile

– reţelele de canalizare

– vecinătăţile

  1. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu:

– se verifică cum se organizează intervenţia în caz de incendiu, cum sunt asigurate măsurile de securitate la incendiu la nivelul construcţiei, instalaţiei în funcţie de destinaţia, tipul construcţiei/instalaţiei și de prevederile normativelor tehnice

– se analizează particularităţile tactice de intervenţie pentru evacuarea utilizatorilor, pentru localizarea şi lichidarea incendiilor, pentru protecţia personalului de intervenţie, pentru protecţia vecinătăţilor și pentru înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu

  1. Forţele de intervenţie în caz de incendiu: cum ar fi servicii private sau publice pentru situaţii de urgenţă și alte forţe cu care se cooperează și datele lor de contact
  1. Surse exterioare de alimentare cu apă în caz de incendiu
  1. Planul detaliat al fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu toate detaliile de la destinaţia spaţiilor până la numărul de persoane care utilizează construcţia, și chiar și natura materialelor şi a elementelor de construcţii.

În cazul operatorilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la punctul 6 dar aceste detalii (destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, rezistenţa la foc, etc.) ar trebui marcate în planul general ori într-un tabel separat.

Nu uitați că ne puteți contacta pentru consultanță sau pentru întocmirea planurilor de intervenție PSI.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!