Pericolul de explozie la locul de muncă

  • 1.07.20201/07/20
  • 0

Riscurile de explozie pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile-gaze, vapori sau pulberi combustibile-care, în amestec cu aerul, pot forma o atmosferă explozivă. Acestea pot include multe din materiile prime, produsele intermediare și finale sau deșeurile din diverse procese de producție. Evaluarea riscului de explozii și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestuia se fac în baza HG 1058/2006 și normativului Nex 01-06/2007.

Elementele esențiale în evaluarea riscului de explozie la locurile de muncă predispuse la apariția atmosferelor explozive sunt instalațiile tehnice (ET) și echipamentele individuale de protecție (EIP), care trebuie utilizate și întreținute corespunzător pentru a nu genera surse de aprindere.

Tot în cadrul evaluării riscului de explozie, se verifică dacă echipamentele și instalațiile sunt în conformitate cu  cerințele respective: atestatele pentru ET, precum și existența documentului privind protecția la explozie. Toate aceste verificări sunt esențiale pentru desfășurarea în siguranță a activităților de muncă și pentru securitatea și siguranța lucrătorilor.

Pericolul de explozie există în foarte multe domenii economice: industria chimică (procesarea gazelor, lichidelor și solidelor inflamabile), industria energiei electrice (prelucrarea cărbunelui), industria lemnului, industria gazelor naturale, procesarea deșeurilor și reciclare (generarea de gaze sau lichide reziduale), agricultură (instalații de producere a biogazului), industria alimentară, industria farmaceutică etc.

Diminuarea riscului de explozie la locul de muncă și respectarea cu strictețe a prevederilor legale în desfășurarea activităților cu pericol sporit de explozie trebuie să constituie o preocupare permanentă a angajatorilor și lucrătorilor implicați în aceste activități.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!