Organizarea activității de prevenire și protecție în cadrul companiei

 • 7.02.20207/02/20
 • 0

Conform legislației în vigoare, organizarea activităților de prevenire și protecție trebuie realizată prin una din următoarele variante:

 1. asumarea de către angajator
 2. desemnarea unuia sau mai multor lucrători care să preia aceste activități
 3. înființarea unui serviciu intern de prevenire și protecție (SIPP)
 4. contractarea unui serviciu extern oferit de o firmă de specialitate

Asumarea de către angajator

Legea SSM spune că, în cazul microintreprinderilor și al întreprinderilor mici, în care se desfășoară activități fără riscuri deosebite, angajatorul își poate asuma atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă pentru realizarea măsurilor prevăzute de prezenta lege, dacă are capacitatea necesară în domeniu.

În cazul în care compania are maximum 9 angajați, angajatorul poate desfășura activitățile din domeniul SSM dacă se întrunesc toate condițiile de mai jos:

 • compania nu desfășoară activități industriale
 • activitatea profesională a angajatorului se desfășoară în firmă, cu regularitate
 • angajatorul a absolvit cu diplomă un program de pregătire în domeniul SSM de minimum 40 de ore

În cazul în care compania are între 10 și 49 de angajați, angajatorul poate desfășura activitățile din domeniul SSM dacă se întrunesc toate condițiile de mai sus și, în plus, riscurile identificate în cadrul companiei nu pot duce la accidente sau boli profesionale cu consecințe grave, ireversibile, invaliditate sau deces.

Desemnarea unui responsabil cu SSM

În cazul în care compania are între 50 și 249 de lucrători, este obligatorie desemnarea unui responsabil cu SSM, a unui SIPP sau contractarea unui serviciu extern.

Angajatorul are obligația de a desemna prin decizie scrisă unul sau mai mulți angajați care să se ocupe de activitățile de prevenire și protecție. Aceștia vor fi aleși dintre lucrătorii care au încheiat cu compania un contract individual de muncă cu normă întreagă.

Serviciul intern de prevenire și protecție

Angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire și protecție, ca structuri distincte în directa sa subordine, în următoarele situații:

 • în cadrul companiilor care au între 50 și 249 de angajați și în care se desfășoară activități dintre cele prevăzute în Anexa nr. 5 la HG1425/2006
 • în cadrul companiilor care au peste 250 de angajați

Activitățile prevăzute în Anexa nr. 5 la HG1425/2006 sunt:

 1. Activități cu risc potențial de expunere la radiații ionizante
 2. Activități cu risc potențial de expunere la agenți toxici și foarte toxici, în special cele cu risc de expunere la agenți cancerigeni, mutageni și alți agenți care periclitează reproducerea
 3. Activități în care sunt implicate substanțe periculoase, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare
 4. Activități cu risc de expunere la grupa 3 și 4 de agenți biologici
 5. Activități de fabricare, manipulare și utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice și alte produse care conțin materii explozive
 6. Activități specifice exploatărilor miniere de suprafața și de subteran
 7. Activități specifice de foraj terestru și de pe platforme maritime
 8. Activități care se desfășoară sub apă
 9. Activități în construcții civile, excavații, lucrări de puțuri, terasamente subterane și tuneluri, care implică risc de surpare sau risc de cădere de la înălțime
 10. Activități în industria metalurgica și activități de construcții năvale
 11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate și utilizarea masivă a acestora
 12. Activități care produc concentrații ridicate de praf de siliciu
 13. Activități care implică riscuri electrice la înaltă tensiune
 14. Activități de producere a băuturilor distilate și a substanțelor inflamabile
 15. Activități de pază și protecție
 16. Activități în care lucrătorii pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive, așa cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive

Nerespectarea condițiilor legale pentru organizarea activității de prevenire și protecție în cadrul companiei se sancționează cu amendă contravențională între 3500 și 7000 de lei.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!