Munca de acasă, noi factori de risc și obligații pentru angajatori și angajați

 • 9.06.20209/06/20
 • 0

În cadrul oricărei companii, sănătatea angajaților este asigurată prin medicii specializați în medicina muncii. La angajarea fiecărui lucrător, angajatorul solicită examenul medical pentru acesta, urmând să trimită fișa de identificare a factorilor de risc profesional, întocmită conform Anexei 3 din HG 355/2007, cabinetului de medicina muncii cu care colaborează. Această fișă de identificare a factorilor de risc profesional trebuie completată integral și semnată de către angajator.

În această perioadă, multe companii au decis, temporar, că angajații își pot efectua munca de acasă. Munca la domiciliu este reglementată de Legea 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, caz în care angajatorul are obligații clare privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorului.

 1. Angajatorul trebuie să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția situației în care părțile convin altfel. Neîndeplinirea acestei condiții se sancționează cu amendă de 2000 de lei.
 2. Angajatorul trebuie să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția situației în care părțile convin altfel. Neîndeplinirea acestei condiții se sancționează cu amendă de 2000 de lei.
 3. Angajatorul trebuie să asigure condiții pentru că lucrătorul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul SSM, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru specifice locului de desfășurare a activității de telemunca și utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare. Neîndeplinirea acestei condiții se sancționează cu amendă de 2000 de lei.

Obligațiile lucrătorului sunt:

 • să-și desfășoare activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 • să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate și la condițiile existente la locurile desfășurării activității de telemuncă și să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii și realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor;
 • să nu schimbe condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locurile în care desfășoară activitatea de telemuncă;
 • să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea și sănătatea sa;
 • să își desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor privind obligațiile lucrătorilor, așa cum sunt ele prevăzute în Legea SSM nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;
 • să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la rețelele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!