Măsuri privind substanțele periculoase la locul de muncă

  • 23.02.201823/02/18
  • 0

Angajații companiilor care prelucrează substanțe periculoase sunt expuși la probleme de sănătate acute sau pe termen lung (iritarea pielii, boli respiratorii sau cancer), dar și la riscuri precum cele de incediu, explozii sau sufocare.

Deși aceste riscuri sunt cunoscute de companii, de multe ori măsurile de protecție lipsesc din cauza costurilor uneori ridicate pe care le presupune o bună organizare și protejarea a personalului din companie.

Substanțe periculoase se regăsesc în aproape toate mediile de lucru, iar problemele de sănătate pot apărea atât de la expunerea pe termen scurt la substanțe nocive, cât și de la acumularea pe termen lung a toxinelor în corpul uman.

Printre cele mai importante substanțe periculoase la locul de muncă se numără:

  • chimicalele, precum cele din vopseluri, clei, dezinfectanți, produse de curățenie sau pesticide
  • materiale reziduale generate în urma unor procese tehnologice, precum aburii, cele din sudură, praf de cuarț sau gaze de eșapament
  • materiale de origine naturală, precum praful generat de morile de cereale, azbest sau petrolul nerafinat și componentele acestuia

În cazul în care evaluarea de către un inspector SSM relevă existența unor riscuri, trebuie aplicate măsurile pentru ținerea sub control a expunerii angajaților:

  • proiectarea corectă a proceselor de muncă, elaborarea măsurilor de monitorizare și ținere sub control, modificarea echipamentelor și înlocuirea materialelor utilizate pentru a reduce emisiile de substanțe periculoase
  • implementarea măsurilor de protecție colectivă la sursa de apariție a riscului, precum ventilarea corespunzătoare a spațiilor și reorganizarea procesului de lucru
  • aplicarea unor măsuri de protecție individuală pentru angajații expuși și introducerea echipamentelor de protecție dacă expunerea nu poate fi altfel evitată

Evaluarea de risc trebuie refăcută de fiecare dată când se modifică procedurile de lucru, procesele tehnologice sau dacă se întroduc substanțe noi, dar și în caz de accident sau deteriorare a sănătății personalului. De asemenea, este recomandat că evaluarea de risc să fie refăcută periodic pentru a se depista din timp orice tendință de deteriorare a utilajelor (spre exemplu scăderea în timp a eficienței sistemelor de ventilaţie).

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!