Lucrari de dulgherie – Instructiuni proprii

  • 3.04.20143/04/14
  • 0

Va propunem un model de Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru lucrari de dulgherie pe care il puteti modifica conform conditiilor Dvs. de munca.

Aprob
FIRMAX S.R.L.
Director General
………………………..

I.P.S.S.M. – LUCRARI DE DULGHERIE

Elaborate în conformitate cu:
– prevederile art. 41 alin. (2) din Constituţia din 21 noiembrie 1991, republicată;
– prevederile art. 13 lit. e) din Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca;
– Hotararea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificarile ulterioare

– Realizarea efectivă a măsurilor dispuse revine atât lucrătorilor, cât şi persoanelor cu atribuţii în organizarea şi conducerea procesului de muncă, în baza prevederilor art. 22 şi 23 din Legea nr. 319/2006, pentru a nu expune la pericol de accidentare propria persoană, alţi lucrători sau alţi participanţi la procesul de muncă care pot fi afectaţi de acţiunile sau omisiunile lucrătorului în timpul procesului de muncă.
– Informarea lucrătorilor se realizează prin procedura de informare care cuprinde: informarea iniţială, materialele necesare de informare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi comunicările făcute de conducerea societăţii.
– Consultarea lucrătorilor se realizează prin intermediul procedurii de consultare stabilite la nivelul societăţii, conform căreia orice lucrător, reprezentant al acestuia sau, după caz, membru în Comitetul de securitate şi sănătate în muncă îşi poate aduce contribuţia la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi la creşterea gradului de asigurare a securitatii si sanatatii in munca, prin propuneri concrete formulate în scris, adresate conducerii societăţii, aplicabile condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii în cadrul societăţii.

1. Conducatorii formatiilor de lucru sunt obligati sa verifice zilnic, inainte de inceperea lucrului, daca sculele sunt in stare tehnica corespunzatoare si daca cele actionate electric sunt legate la pamant.
2. Se interzice utilizarea sculelor si echipamentelor tehnice care au defectiuni sau improvizatii in timp ce se desfasoara lucrari de dulgherie.
3. Conducatorii locurilor de munca care executa cofraje, schele si esafodaje la inaltime sunt obligati sa verifice zilnic ca personalul lucrator din subordine sa fie dotat cu echipament de protectie specific. De asemenea, acestia vor stabili punctele fixe pentru prinderea centurilor de siguranta. In lipsa acestor puncte fixe se vor utiliza cabluri sau franghii corespunzatoare, bine ancorate, de care lucratorii sa se asigure prin intermediul centurilor de siguranta.
4. In timp ce se desfasoara lucrari de dulgherie, la lucrarile de montare si demontare la inaltime a cofrajelor, schelelor sau esafodajelor vor fi admisi numai lucratori apti din punct de vedere medical de catre medicul de medicina muncii.
5. Urcarea, coborarea la si de pe podinele de lucru se va realiza numai prin intermediul rampelor si a scarilor de acces executate conform prescriptiilor tehnice in vigoare.
6. Se interzice urcarea si coborarea pe elementele cofrajelor schelelor sau esafodajelor.
7. Se interzice circulatia sau stationarea pe astereala prinsa pe plansee.
8. Pentru montarea cofrajelor suspendate pe grinzi metalice se va realiza o podina de lucru. Dulapii podinelor vor fi fixati pe grinzi.
9. Circulatia pe cofraje metalice este permisa numai daca pe acestea s-au asezat dulapi. Pentru montarea fermelor, luminatoarelor sau a altor elemente asamblate pe loc, se vor realiza in prealabil schele.
10. Zona unde se monteaza sau se demonteaza cofraje, schele si esafodaje va fi imprejmuita si se vor lua masuri de oprirea accesului in zona respectiva, iar daca este cazul se vor executa copertine de protectie.
11. Daca cofrajul, schela sau esafodajul raman un timp nefolosile (la constructiile unde lucrarile se intrerup provizoriu), la reluarea lucrului se vor verifica si se vor face completarile necesare si o noua receptie a cofrajului, schelei sau esafodajului.
12. La asamblarea elementelor de cofraj, schele, esafodaje cu buloane, bolturi, suruburi, verificarea coincidentei orificiilor se va face cu dornuri destinate acestei operatiuni. Se interzice efectuarea verificarii prin introducerea degetelor in orificiile respective.
13. Cuiele din panourile de cofraj vor fi intoarse spre a evita ranirea sau agatarea echipamentului muncitorilor.
14. Se interzice demontarea cofrajelor, schelelor si esafodajelor prin tractiune inainte de desfacerea tuturor legaturilor in timp ce se desfasoara lucrari de dulgherie.
15. Demontarea cofrajelor, schelelor si esafodajelor se va face numai dupa ce s-au luat toate masurile de protectie necesare.
16. Efectuarea operatiunilor de demontare se va face in ordinea inversa celor de montare sau conform prevederilor proiectului de executie.
17. Se interzice demontarea prin daramare, precum si depozitarea pe podinele de lucru a materialelor provenite din demontare.
18. Toate elementele componente demontate, se vor cobori pe masura demontarii lor, prin mijloace mecanizate sau cu ajutorul franghiilor si scripetilor. Nu este permisa aruncarea de la inaltime a elementelor demontate.
19. Se interzice, la orice lucrare la inaltime, montarea si demontarea cofrajelor, schelelor si esafodajelor in cazul cand conditiile meteorologice sunt nefavorabile, pe intuneric sau cand locurile de munca nu sunt iluminate.
20. Cofrajele trebuie sa corepunda formelor si dimensiunilor din proiecte , sa reziste la sarcinile ce le revin din greutatea proprie a betonului, a armaturilor, a utilajelor de turnare si a oamenilor care circula pe ele in timpul lucrului.
21. In general cofrajele si esafodajele sunt din prefabricate. Ele trebuie sa permita o montare simpla si o reutilizare maxima.
22. Se va acorda o atentie deosebita umplerii cofrajelor cu beton si in mod special ridicarii cofrajelor pe masura intaririi betonului.
23. Toate dispozitivele de ridicare ale cofrajelor de care sunt agatate tijele sau elementele de sustinere vor fi controlate zilnic de catre conducatorul locului de munca.
24. Aceste operatiuni se vor efectua numai de catre lucratorii special instruiti pe linie de securitatea muncii.
25. O atentie deosebita se va acorda pregatirii turnarii prin repartizarea de sarcini concrete pe oameni si instruirea oamenilor care executa turnarea si manevrarea cofrajelor.
26. Montarea cofrajelor la inaltime se va face numai de pe podine de lucru, asezate pe schele de sustinere.
27. Peste aceasta inaltime, montarea cofrajelor se va face de pe schele mobile prevazute cu balustrade si cu scandura de margine.

lucrari_de_dulgherie
28. La executarea peretilor din beton armat cu cofraje demontabile, se vor executa in ambele parti podine de lucru la fiecare 1,8 metri inaltime.
29. Pentru cofrajele de stalpi sau grinzile in cadre, se vor amenaja schele in consola, executate pe baza de proiecte, cu balustrade si scandura de margine.
30. Cofrajele suspendate pentru planseele din beton armat la cladirile cu schelet metalic vor fi montate numai dupa asezarea definitiva a pieselor care constituie scheletul.
31. Constructiile la care se toarna betoane in cofraje alunecatoare vor fi imprejmuite.
32. Conducatorul locului de munca este obligat sa controleze zilnic starea cofrajelor alunecatoare inainte de inceperea turnarii betonului.
33. Demontarea cofrajelor alunecatoare se va executa intr-o succesiune de operatii stabilite anticipat de conducatorul locului de munca.
34. Scoaterea cadrelor de sustinere este permisa numai dupa intarirea betonului.
35. Materialele provenite din demontarea cofrajelor alunecatoare, vor fi coborate la sol imediat dupa demontare.
36. Este interzisa asezarea materialelor demontate pe podinele schelelor de lucru sau de sustinere in timp ce se desfasoara lucrari de dulgherie.
37. Decofrarea se face numai dupa aprobarea de catre conducatorul locului de munca.
38. Demontarea cofrajelor de la constructiile din beton armat se va executa numai dupa ce s-au luat masurile corespunzatoare impotriva caderii neprevazute a unor elemente ale acestora.
39. Demontarea cofrajelor si sustinerilor acestora, se va face numai sub supravegherea permanenta a conducatorului locului de munca si numai de sus in jos.
40. Dupa demontarea cofrajelor, golurile lasate in planseele de beton simplu sau armat, vor fi fie imprejmuite sau acoperite cu panouri bine fixate.
41. Demontarea cofrajelor de la betoanele turnate sub nivelul terenului, se va face inainte de scoaterea consolidarilor sapaturilor.
42. Elementele cofrajelor alunecatoare, cadrele, consolele de sustinere, grinzile, podinele de lemn, schelele suspendate si ingradirile trebuie sa se execute in conformitate cu proiectele de executie aprobate.
43. La demontarea cofrajelor vor fi indepartate materialele sau sculele de pe schele si de pe cofraje.
44. Materialele rezultate in urma demontarii cofrajelor alunecatoare, trebuie coborate imediat cu ajutorul scripetilor sau altor mecanisme din dotare.
45. Este interzis a se depozita aceste materiale pe schele sau pe podinele acestora.
46. Cofrajele mobile vor fi montate respectandu-se masurile de securitate a muncii ca si la cofrajele fixe.
47. Pentru apararea lucratorilor de caderea betonuluisau a altor materiale sau obiecte, se vor monta cozoroace de protectie de cel putin 3 metri latime, perpendiculare pe zidul cladirii sau constructiei respective.
48. Se vor monta cozoroace si deasupra instalatiilor sau utilajelor tehnologice si deasupra locului de manipulare a betonului.
49. In timp ce se desfasoara lucrari de dulgherie, nu se admite supraincarcarea cofrajelor mobile cu oameni, materiale sau armaturi peste sarcina calculate.

Intocmit
Serviciu extern de prevenire si protectie
SAFE CONSULTING S.R.L.
……………………………………….

S-ar putea sa iti foloseasca si Instructiuni proprii pentru schele.

Sursa foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!