Instruirea SSM periodică la locul de muncă

  • 17.01.202017/01/20
  • 0

Conform Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, companiile au obligativitatea de a instrui lucrătorii în domeniul SSM. Prima etapă este instruirea introductivă, urmată de instruirea la locul de muncă. Aceasta din urmă este repetată la o anumită perioadă de timp, fiind denumită instruire periodică la locul de muncă.

Scopul instruirii periodice este actualizarea cunoștințelor SSM pentru angajați, precum și reîmprospătarea memoriei acestora. Totodată, instruirea periodică conține și demonstrații practice, care au rolul de a cimenta informația în mintea angajaților. Conform legii, periodicitatea acestor verificări este stabilită în funcție de particularitățile respectivului loc de muncă, însă durata dintre două verificări nu poate fi mai mare de 6 luni (sau 12 luni, în cazul personalului tehnico-administrativ), iar grupele de instruire nu trebuie să depășească 20 de lucrători.

Instruirea periodică este efectuată de către conducătorul locului de muncă și se adresează tuturor persoanelor angajate, inclusiv sstudenților și elevilor aflați în stagiul de practică, precum și angajaților care au schimbat locul de muncă în cadrul companiei, celor care au fost mutați de la un punct de lucru la altul (temporar sau permanent), precum și lucrătorilor care au fost angajați prin intermediul unui agent de muncă temporară.

La finalul instruirii periodice are loc un proces de verificare a cunoștințelor lucrătorilor care au participat la instruire de către superiorul ierarhic angajatului care a făcut instruirea. De asemenea, prin sondaj, vor fi făcute verificări  de către angajator sau un serviciu SSM extern, care va valida fișele de instruire ale lucrătorilor.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!