Etapele instruirii angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă

  • 27.04.201727/04/17
  • 0

helmet-1636348_1280

Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății la locul de muncă este extrem de importantă pentru că scade semnificativ riscul de accidentare. Această instruire se efectuează în timpul programului de lucru și cuprinde 3 faze: instruirea introductiv-generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică.

Instruirea introductiv – generală se realizează pentru persoanele nou încadrate în muncă sau pentru cele aflate în perioadă de probă în vederea angajării. Începerea efectivă a activității la postul de lucru se face numai după verificarea cunoștințelor de către șeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea și se consemnează în fişa de instruire individuală.

Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către responsabilul SSM care poate fi angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă, un angajat desemnat, o echipa internă desemnată, un serviciu extern de prevenire și protecție.

Printre tematicile importante care nu ar trebui să lipsească se numără: informații privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă și pentru postul de lucru ocupat, prevederile instrucțiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă, măsuri la nivelul locului de munca și a postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, prevederi ale reglementarilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de munca.

În plus responsabilul pentru instruire trebuie să facă demonstrații practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfășura și exerciții practice privind utilizarea echipamentului individual de protecție, a mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și de prim ajutor.

Instruirea periodică are drept scop reîmprospătarea și actualizarea cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă. Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucțiuni proprii, dar nu va fi mai mare de 6 luni.

După fiecare etapă a instruirii, imediat după verificarea instruirii, se va completa fișa de instruire individuală folosind pix cu pastă sau stilou. Fișa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit și de către persoanele care au efectuat și au verificat instruirea.

Nu uitați că suntem aici dacă aveți nevoie de consultanță sau instruire SSM.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!