Două noi modificări legislative privind situaţiile de urgenţă

 • 4.12.20154/12/15
 • 0

ER-1-628x290

Finalul lunii noiembrie a adus noutăţi legislative privind situaţiile de urgenţă.

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor are o serie de modificări pe care le-am detaliat mai jos.

De asemenea, a apărut şi o nouă lege, Hotărârea de Guvern nr. 915 din 2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor.

Ambele legi sunt disponibile în secţiunea de legislaţie.


Modificări aduse la Legea 307/2006 prin Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 • Angajatorii sunt obligați să asigure identificarea, evaluarea şi implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;
 • Angajatorii sunt obligați să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspecţia de prevenire şi alte compartimente şi unităţi din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor
 • Pe durata de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor potrivit, acestora li se aplică sigiliul.
 • Aplicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru vizează aplicarea acestuia doar pe căile de acces destinate clienţilor şi în situaţia în care operatorul economic are sediul/punctul de lucru şi domiciliul în aceeaşi locaţie cu privire la care se efectuează aplicarea sigiliului.
 • Dacă aplicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru nu poate fi realizată la data constatării faptei, inspecţia de prevenire şi alte compartimente şi unităţi din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor încheie un proces-verbal în care se descriu fapta şi împrejurările care nu au permis aplicarea sigiliului.
 • Ridicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru poate avea loc în oricare dintre următoarele situaţii:
  • împlinirea termenului pentru care a fost dispusă oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor construcţiilor ori amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru;
  • în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii;
  • schimbarea proprietarului sau utilizatorului spaţiului în care se află construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru, în condiţiile în care se schimbă destinaţia construcţiei sau profilul de activitate;
  • lucrări de reparaţii urgente sau necesare realizării cerinţei de securitate la incendiu în incinta construcţiilor sau amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru;
  • obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

Foto viaThis is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!