Costuri ale accidentelor de muncă în România

  • 26.06.201826/06/18
  • 0

Potrivit EU-OSHA, îmbolnăvirile și vătămările profesionale reprezintă 3,3% din PIB-ul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă 476 de miliarde de euro care ar putea fi economisite anual prin strategii, politici și practici adecvate de securitate și sănătate în muncă.

Costurile totale ale accidentelor de muncă suportate de societate constau din două componente:

– pierderi totale ale resurselor și capacităților de producție;
– deteriorarea sănătății și a stării de bine a angajaților.

Estimarea banilor cheltuiți cu activitățile de prevenire la nivelul societății poate fi cel mai bine considerată ca fiind suma:

– tuturor cheltuielilor și salariilor pentru activitatea depusă cu privire la activitățile de prevenire;
– costurilor și cheltuielilor pentru realizarea strategiei, cercetării și promovării, puse în aplicare de autorități.

La acestea se mai adaugă costurile la nivel individual, care sunt foarte greu de estimat, mai ales în cazul vătămărilor grave cu efecte pe termen lung.

Abordarea corectă a problematicii sănătății și securității în muncă oferă oportunități pentru îmbunătățirea eficienței întreprinderii, precum și pentru protejarea lucrătorilor. Beneficiile includ:

– costuri reduse și riscuri reduse – niveluri mai mici ale absenteismului și rotației personalului, un număr mai mic de accidente și diminuarea amenințării reprezentate de acțiunile în instanță;
– asigurarea unei mai bune continuități a activității, ceea ce crește productivitatea – prin evitarea incidentelor, a accidentelor, a defecțiunilor și a întreruperilor procesului de producție;
– îmbunătățirea poziției întreprinderii și o reputație mai bună printre clienți, parteneri și furnizori.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!