Condițiile efectuării triajului epidemiologic

  • 14.01.202214/01/22
  • 0

Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 30/2022, angajatorii trebuie să efectueze în continuare triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor la intrarea în sediul companiei, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă.

Triajul pentru personalul angajat

1. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.

2. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3°C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată)
c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus
d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă persoana:
(i) se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va recomanda testarea
(ii) nu se încadrează în definiția de caz suspect COVID19, medicul de familie va orienta diagnosticul către altă afecțiune.

3. Persoanele cu funcție de conducere din fiecare unitate (șefii de structură) au responsabilitatea de a dispune triajul observațional al angajaților din subordinea directă.

4. Medicul de medicina muncii:
a) are obligația monitorizării stării de sănătate a angajaților
b) va face instruirea angajaților în ceea ce privește SSM (securitatea și sănătatea în muncă)
c) va realiza o evaluare a riscului pentru a decide dacă sunt și alte zone unde nu este obligatorie masca

Triajul pentru alte persoane decât personalul angajat

1. Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă.

2. În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție.

3. Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.

4. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3°C)
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată). În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus. Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă. Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3°C, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o persoană din sediu și după înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!