Cerințele Legii SSM pentru punctele de lucru nou înființate

  • 1.11.20191/11/19
  • 0

Punctul de lucru este un spaţiu auxiliar al companiei unde se desfășoară activități de birou, comerciale sau ambele. Punctul de lucru este o unitate fără personalitate juridică și trebuie înregistrat la Registrul Comerțului în orașul/județul în care este înregistrat sediul social al companiei.

Din punct de vedere al sănătății și securității în muncă, atunci când o companie deschide un punct de lucru este necesar ca unul dintre lucrători să fie ales pentru a efectua instruiri SSM periodice pentru ceilalți angajați.

Lucrătorul SSM desemnat trebuie să se asigure de întocmirea corectă a tuturor actelor necesare la dosar:

  • Punctul de lucru trebuie să dispună de autorizația de funcționare din punctul de vedere al SSM, care trebuie obținută înainte de începerea oricărei activități. Lipsa acestei autorizații se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei, conform Legii 319/2006.
  • Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru respectivul punct de lucru.
  • Planul de prevenire și protecție pentru activitățile desfășurate la punctul de lucru. Acesta poate fi realizat de către angajator prin asumarea atribuțiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege, sau prin apelarea la servicii externe SSM/PSI.
  • Întocmirea planului de evacuare în caz de urgență pentru clădirile punctului de lucru.
  • Instrucțiuni SSM specifice, în funcție de activitatea desfășurată la punctul de lucru.
  • Temele folosite în procesul de instruire, testele utilizate pentru evaluarea însușirii cunoștințelor, fișele individuale de instruire a lucrătorilor și fișele de aptitudini ale lucrătorilor care să ateste capacitatea de muncă a acestora.
  • Acolo unde este cazul, se vor păstra dovezile autorizării SSM pentru lucrătorii care exercită meserii ce trebuie autorizate, precum electricieni, macaragii, operatori motostivuitor, șoferi care transporta mărfuri periculoase etc.
  • Dovada acordării echipamentelor individuale de protecție, unde este cazul.

Deși această documentație poate fi considerată stufoasă, activitatea de evaluare a riscurilor, de informare și instruire a lucrătorilor din noul punct de lucru este obligatorie pentru angajator și are rolul de a îmbunătăți nivelul de securitate în muncă și de a preveni accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!