Amezi de până la 7000 de lei dacă nu ați numit un responsabil SSM în cadrul companiei

  • 22.07.202222/07/22
  • 0

În conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, fiecare companie are obligația să numească, prin decizie scrisă, un responmsabil SSM ales din rândul lucrătorilor.

Responsabilul ales trebuie să dispună de capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate pentru a-și putea îndeplini obligațiile legale și să îndeplinească anumite cerințe minime de pregătire în domeniul SSM, iar activitățile specifice pe care urmează să le efectueze trebuie consemnate în fișa să de post. De asemenea, lucrătorul desemnat trebuie să aibă încheiat un contract individual de muncă cu normă întreagă.

În cazul în care nu ați numit un responsabil SSM, riscați o amendă intre 3500 și 7000 de lei.

În cazul companiilor cu peste 50 de angajați, trebuie înființat un comitet SSM, în cadrul căruia angajatorul și lucrătorii au posibilitatea de a discuta și a găsi soluții în rezolvarea problemelor de securitate și sănătate în muncă din cadrul companiei.

Nerespectarea obligației de a înființa, a organiza și a asigura funcționarea comitetului SSM se sancționează cu amendă intre 2500 și 5000 de lei.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!