Violența la locul de muncă

  • 3.02.20163/02/16
  • 0

4f8eda9b7946f.preview-620

Dacă vă uitați în jurul vostru, la colegi, la subalterni, la șefi, veți observa un lucru: toți sunteți foarte diferiți. Inevitabil, într-un colectiv format din indivizi diferiți cu personalități și opinii diferite sau chiar opuse, vor apărea discuții în contradictoriu. Dar este important să vă păstrați profesionalismul în felul în care relaționați cu cei de la locul de muncă, iar dacă sunteți într-o funcție de conducere să nu abuzați de puterea pe care o aveți și în același timp să aplanați potențialele conflicte.

Violența la locul de muncă poate lua mai multe forme precum agresivitatea verbală, agresivitatea fizică, dar și izolarea socială, iar în România 90% dintre angajați consideră că sunt agresați psihic și uneori chiar fizic. Acest procent ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi toți fiind un fenomen care afectează starea de sănătate și productivitatea angajaților.

Acest lucru se poate datora faptului că în legislația română nu este foarte clar reglementat ce anume este considerat un abuz sau violență. Există totuși câteva articole de lege și ordonanțe guvernamentale care ar trebui luate ca reper. Conform prevederilor legale din Legea nr. 319/ 2006 art.12 al.(1) angajatorul trebuie să realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice. Deși de cele mai multe ori, stresul sau violența la locul de muncă nu sunt luate în considerare, ele ar trebui incluse în această evaluare. Angajatorii ar mai trebui să țină cont și de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare pentru că de cele mai multe ori violența la locul de muncă vine pe fondul unei discriminări.

Câteva măsuri pe care ar trebui să le implementezi:

  • Traininguri sau workshopuri cu scopul de a-i face conștienți pe angajații tăi de ce cum s-ar putea manifesta violența la locul de muncă
  • Încurajarea comportamentului etic și respectos între colegi și subalterni/superiori
  • Un regulament de ordine internă care să specifice cât mai clar ce conduite nu sunt acceptate la locul de muncă și familiarizarea angajaților cu acest regulament
  • Reducerea nivelului de stres per total

Uniunea Europeană are deja o legistație în vigoare care reglementeză clar toate aspectele legate de violența la muncă, chiar dacă legislativ poate ne vom alinia mai greu, haideți să o facem din punct de vedere al eticii muncii.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!