Verificarea stingătoarelor de incediu

  • 14.08.201914/08/19
  • 0

Având în vedere că un stingător de incediu poate sta neutilizat pentru o perioadă de timp îndelungată, este necesară intocmirea și executarea unui program strict de întreținere, control și verificări periodice, care să asigure funcționarea corectă și eficientă a stingătorului în caz de incendiu. Conform legislației în vigoare, stingătoarele de incendiu trebuie verificate în fiecare an.

Atenție: verificarea și reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie efectuate exclusiv de către persoanele autorizate.

Reîncărcarea stingătoarelor se efectuează în conformitate cu instrucțiunile producătorului respectivului stingător, cu respectarea agentului de stingere precizat pe etichetă, precum și aceleași piese de schimb conform modelului certificat. Agentul de stingere utilizat la reîncărcare trebuie să fie în termen de valabilitate pentru întreaga perioadă de garanție acordată după reîncărcare. Piesele de schimb și agenții de stingere care au fost utilizați pentru reparare sau reîncărcare trebuie înscriși în registrul de evidență, cu menționarea datelor de identificare ale acestora (producător, cod produs).

Cazurile în care un stingător necesită reîncărcare:

  • dacă a fost utilizat
  • dacă a expirat perioada de valabilitate indicată de producător
  • dacă au trecut 3 ani de la ultima reîncărcare
  • dacă la cântărirea stingătorului se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranța de umplere precizată în standardele aplicabile (pentru stingătoarele cu dioxid de carbon, halon, agent curat)

În cazul în care un stingător de incendiu este retras de la utilizare pentru operațiuni de mentenanță (verificare, reîncărcare, reparare), el trebuie înlocuit imediat cu un stingător de același tip, care să ofere performanțe de stingere cel puțin egale cu cel pe care îl înlocuiește.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!