Trebuie păstrate fișele de instruire individuală SSM/SU după plecarea din companie a angajatului?

  • 18.06.202118/06/21
  • 0

Conform Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, angajatorul răspunde de păstrarea tutoror fișelor individuale de instruire ale lucrătorilor din companie. Atât fișele de instruire în domeniul situațiilor de urgență, cât și cele în domeniul securității și sănătății în muncă se întocmesc pentru toți lucrătorii și trebuie păstrate în companie de la data angajării până la momentul încetării raportului de muncă cu angajatul respectiv.

Pentru cazurile în care se efectuează controale ulterior datei de încetare a raportului de muncă cu un anume lucrător, ca urmare a unei reclamații făcute de acesta, se recomandă arhivarea fișelor de instruire individuală SSM/SU pentru a dovedi efectuarea instruirilor.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!