Top 10 măsuri de protecţia muncii (I)

  • 9.09.20139/09/13
  • 0

Cele mai importante măsuri de protecţia muncii pe care compania ta trebuie să le ia pentru a oferi un mediu sigur şi sănătos angajaţilor şi pentru a se încadra în normele legale sunt următoarele:

safelandia-logo

1. Instruirea şi testarea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Fie că este vorba despre măsuri de protecţia muncii în comerţ, în construcţii sau în laboratorul de informatică, instruirea şi testarea angajaţilor / colegilor este primul pas spre a asigura un mediu sănătos de lucru.

2. Asigurarea de servicii PSI (pentru prevenirea şi stingerea incendiilor)

Realizarea de planuri de evacuare, organizarea apărării împotriva incendiilor, instruirea şi testarea angajaţilor în situaţii de urgenţă reprezintă o primă etapă ce ţine de serviciile PSI. Verificarea tuturor punctelor de lucru în vederea eliminării nonconformităţilor, evaluarea riscurilor de incendiu, exerciţiile de evacuare şi intervenţie cu lucrătorii reprezintă paşii următori de asigurare a prevenţiei incendiilor şi de testare a cunoştinţelor învăţate de salariaţi. Consultanţa permanentă încheie acest ciclu de măsuri de prevenţie şi stingere a incediilor şi se asigură că orice modificare în mediul de lucru este evaluată corespunzător.

3. Servicii de medicina muncii

Atât noii angajaţi, cât şi cei cu vechime în companie trebuie să fie examinaţi medical în funcţie de profilul de activitate al companiei. Există examinări obligatorii, controale periodice şi controale iniţiale dedicate persoanelor care urmează să fie angajate sau celor care şi-au schimbat locul de muncă, fiind supuşi unor factori de risc suplimentari.

4. Verificare stingătoare

Indiferent de tipul de stingătoare pe care le aveţi în companie (de tip P – pulbere, de tip G – dioxid de carbon, de tip SM – spumă mecanică), verificarea stingătoarelor presupune:

• Demontare, golire, curățire;
• Manoperă înlocuire agent de stingere;
• Verificare component
• Montare, etichetare conform standardelor în vigoare (se va specifica data efectuarii operatiunii si data expirării), sigilare.

5. Verificare PRAM

Mai exact, trebuie măsurată rezistenţa de dispersie a prizei de pământ, verificată continuitatea circuitului nul de protecţie şi predat un dosar de către firma care a realizat verificarea PRAM. Dosarul ar trebui să conţină următoarele:

• Buletinele de verificare
• Procesele verbale aferente
• Copii de pe actele de funcţionare (certificat de înregistrare de la Registrul Comerţului)
• Autorizaţie ANRE
• Certificat de etalonare al aparatului de masura folosit

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!