Tipuri de clădiri şi regulile PSI aplicabile lor

  • 30.04.201830/04/18
  • 0

Legislația în domeniul PSI diferă în funcție de categoria în care este inclusă o anumite clădire, unele construcții având nevoie de autorizare de securitate la incendiu pentru suprafețe mai mici, altele pentru arii extinse.

Schimbările legislative din România în ultimii ani au definit suprafețe extinse pentru autorizarea clădirilor ce erau deja supuse vechilor legi, în timp ce noi tipuri de clădiri au fost incluse în lista construcțiilor cu arii minime ce necesită aprobare.

În primul rând, clădirile ce au nevoie de autorizare privind securitatea la incendiu sunt cele care se încadrează, conform legii, în categoria de importanță excepțională și deosebită, fără a se lua în calcul caracteristicile construcției. Un alt tip de clădiri cărora legea le acordă o importanță aparte sunt cele reglementate ca ‘inalte’ sau ‘foarte inalte’, dar și cele în care sunt amplasate tipuri de încăperi definite prin lege ca ‘săli aglomerate’.

Locuințele colective, noi sau existente, cu peste patru niveluri supraterane, ce au amenajate sau proiectate spre amenajare mansarde se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu.

În cazul sediilor autorităților publice locale și centrale, este nevoie de autorizare de securitate la incendiu în cazul în care aria construită depășește 600mp, în timp ce pentru lăcașurile de cult și spațiile de cazare aferente, accesibile publicului, aria construită minimă ce necesită autorizare este de 200mp.

În domeniul agriculturii, clădirile pentru care se aplică legislația PSI sunt cele agrozootehnice sau agroindustriale închise, a căror arie construită este mai mare sau egală cu 600mp, cu excepția construcțiilor de tip siloz metalic, seră, solar și a unor depozite.

De asemenea, legislația în domeniul PSI se aplică tuturor depozitelor de butelii transportabile, de capacitate medie sau mare, pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepția GPL.

Aria minimă desfășurată menționată în legislația PSI diferă în funcție de tipul clădirii și anume:

– clădirile cu destinația de comerț – 600mp
– clădirile de locuit colective cu spațiu comercial amenjat în interior – 200mp
– clădiri de alimentație publică – 600mp
– clădiri cu destinația de birouri – 600mp
– spitale și clădiri de îngrijire a sănătății – 600mp
– clădiri destinate învățământului și cămine de cazare aferente – 150mp
– clădiri destinate evenimentelor culturale – 600mp
– spații de producție sau depozitare – 600mp
– parcări subterane sau supraterane cu peste 10 locuri de parcare
– spații de primire turistică cu mai mult de 8 camere și/sau 16 locuri

Nu sunt supuse avizării sau autorizării privind securitatea la incendiu lucrările de construcții la obiective cu caracter militar sau construcțiile nucleare, acestea fiind gestionate inclusiv în domeniul PSI de către autoritățile care gestionează domeniile respective.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!