Verificare stingătoare, hidranţi şi sprinklere

Toate sediile, punctele de lucru sau spațiile comerciale sunt obligate să se doteze cu mijloace de intervenție în caz incendiu, cum ar fi: stingătoare, hidranți, sisteme de stingere cu apă sau gaz, pichete PSI, etc. Aceste mijloace de protecție trebuie verificate și reparate periodic, pentru a asigura o bună funcționare în caz de necesitate.

Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor începe după recepţia acestora şi trebuie realizată pe întreaga perioada de utilizare, asigurându-se permanent intrarea în funcţiune şi funcţionarea instalaţiilor la parametrii proiectaţi, în caz de incendiu.

Activităţile de verificare a instalaţiilor de stingere a incendiilor sunt în conformitate cu prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor – O.M.A.I nr.163/2007 şi respectă cerinţele Normative privind securitatea la incendiu a construcţiilor, partea a II-a, instalaţii de stingere, indicativ P118/2-2013.

Având în vedere că un sistem sau o instalaţie de stingere a incendiilor poate sta fără utilizare perioade de timp îndelungate, este necesar să se întocmească şi să se execute un program strict de întreţinere, control şi verificări periodice, care să asigure funcţionarea corectă şi eficientă a instalaţiei în caz de incendiu.

Echipa SAFELANDIA dispune de personal specializat pentru a efectua controlul şi verificarea următoarelor mijloace de apărare împotriva incendiilor:

Cere o ofertă!

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!