Securitatea tinerilor lucrători la locul de muncă

  • 6.02.20196/02/19
  • 0

Conform statisticilor, accidentele de muncă fără pierderi de vieți omenești sunt mai frecvente în rândul lucrătorilor tineri decât în rândul celorlalți lucrători. Având în vedere că riscurile la care pot fi expuși tinerii lucrători sunt mari, ele trebuie prevenite cu măsuri speciale care să asigure securitatea și sănătatea acestora la locul de muncă. Fie că este vorba de experiența redusă, carențe în instruire sau lipsa de conștientizare a pericolelor, tinerii sunt mai expuși pericolelor și au nevoie de consiliere, de locuri de muncă adaptate, sigure și sănătoase. Angajatorul trebuie să aplice măsuri specifice care să includă restricții asupra expunerii la pericole în timpul programului de muncă.

Ce înseamnă “lucratori tineri”?

Un lucrător poate fi considerat “tanar” dacă are o vârstă cuprinsă între vârsta de terminare a învățământului obligatoriu (15 ani) și cea la care se angajează la primul loc de muncă (până la 24 de ani). Mai mult, lucrătorii tineri se împart în două categorii: cei care au peste vârsta minimă de angajare, dar sunt încă minori (sub 18 ani) și cei cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani.

Conform statisticilor Organizației Internaționale a Muncii, tinerii lucrători reprezintă peste 15% din forța de muncă la nivel mondial. În Uniunea Europeană, lucrătorii tineri suferă cu 40% mai multe accidente de muncă cu consecințe grave asupra sănătății decât lucrătorii adulți (peste 24 de ani), iar rata accidentelor de muncă în rândul lucrătorilor tineri este cu peste 50% mai mare decât la orice altă grupă de vârstă.

De ce sunt tinerii mai expuși la accidente?

Factori de risc specifici sunt inerenți vârstei și sunt în strânsă legătură cu stadiul de dezvoltare fizică și psihică, cu nivelul de educație, dar și cu aptitudinile profesionale și experiență în muncă. În plus, domeniile în care activează cresc riscurile privind securitatea și sănătatea în muncă: tinerii lucrători sunt foarte prezenți în sectoarele cu risc ridicat, precum domeniul construcțiilor sau agricultură.

Ce trebuie să facă angajatorul pentru a îmbunătăți SSM în cazul lucrătorilor tineri?

Conform legislației SSM în vigoare, angajatorul trebuie:

– să asigure tinerilor lucrători condiții de muncă adaptate vârstei lor

– să evalueze riscurile existente pentru tinerii angajați și să ia toate măsurile necesare pentru protejarea acestora

– să evalueze aceste riscuri înainte că tinerii să înceapă lucrul și, ulterior, în cazul apariției unor modificări semnificative a condițiilor de muncă, iar accentul trebuie pus nivelul pregătirii profesionale și de instruire al tinerilor angajați

– să supravegheze sănătatea tinerilor prin evaluări la intervale regulate, efectuate gratuit (în cazul în care evaluarea riscurilor relevă existența unor riscuri pentru securitatea și sănătatea fizică sau mintală, ori dezvoltarea tinerilor lucrători)

– să informeze, în scris, atât tinerii angajați, cât și părinții sau reprezentații legali (după caz) în legătură cu riscurile și măsurile luate pentru securitatea și sănătatea acestora

Pe lângă acestea, este datoria angajatorului să furnizeze tinerilor toate resursele necesare pentru aceștia să poată face față provocărilor de la locul de muncă. De asemenea, se recomandă ca tinerii lucrători să fie implicați în programe de dezvoltare profesională care să conducă la prevenirea bolilor profesionale și a accidenteleor de muncă.

Când nu trebuie angajați lucrători tineri?

Conform legii, este interzisă angajarea tinerilor pentru activități care depășesc capacitatea fizică sau psihică a acestora, pentru activități care implică o expunere nocivă la agenți toxici sau la radiații. Totodată, este interzisă angajarea unor lucrători tineri în cazul în care activitățile desfășurate la locul de muncă prezintă riscuri de accidentare (pe care aceștia nu le pot identifica sau preveni) sau pun în pericol sănătatea acestora din cauza temperaturilor extreme, a zgomotelor sau a vibrațiilor.

Ce trebuie să facă tinerii lucrători

Deși principalele responsabilități legate de identificarea pericolelor și de aplicarea măsurilor de prevenire sunt în sarcina angajatorului, lucrătorii au propriile responsabilități. Aceștia trebuie să aibă grijă de ei înșiși, precum și de cei din jur și să colaboreze cu angajatorul în toate aspectele care țin de SSM. Lucrătorii tineri trebuie să respecte regulile și instruirea în domeniu SSM, instrucțiunile referitoare la utilizarea echipamentului individual de protecția. În plus, ei trebuie să raporteze superiorilor în momentul în care identifică pericole pentru securitatea și sănătatea lor.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!