Sănătatea lucrătorilor expuși la agenți biologici

  • 27.11.201927/11/19
  • 0

Agenții biologici și joburile în care lucrătorii sunt expuși efectelor acestora sunt foarte diverse și nu poate exista o abordare generalizată care să acopere toate situațiile ce pot apărea în raport cu expunerea la agenții biologici și efectele asupra sănătății lucrătorilor. De aceea este necesară o abordare punctuală, în cazul fiecărui loc de muncă, pentru a preveni efectele toxice, alergene sau iritative cauzate de aceste substanțe.

Efectele asupra sănătății cauzate de agenții biologici reprezintă o cauză semnificativă a îmbolnăvirilor la locul de muncă, cele mai frecvente îmbolnăviri fiind bolile respiratorii (ex.: astm bronșic, rinită alergică), bolile de piele sau cele infecțioase. Mai mult, amestecurile de agenți biologici, cum ar fi praful organic și toxinele provenite de la agenții biologici, au potențialul de a provoca efecte ireversibile, precum sensibilizarea sistemului imunitar și chiar cancerul.

Directiva privind agenții biologici din 2017 a Comisiei Europene recomandă includerea în directivă a dispozițiilor din Directiva privind agenții chimici, precum:

  1. obligația angajatorului pe parcursul evaluării riscurilor SSM de a:
  • ține cont de efectul măsurilor preventive
  • obține informații detaliate despre substanțele întâlnite
  • ține cont de concluziile în urma supravegherii sănătății lucrătorilor
  • include activități cu expuneri previzibile în evaluarea riscului și de a include o justificare privind măsurile adoptate
  1. obligația angajatorului de a actualiza fișele lucrătorilor
  2. obligația angajatorului de a informa lucrătorii cu privire la modul de detectare a efectelor expunerii asupra sănătății lor
  3. obligația angajatorului de a informa lucrătorii cu privire la modul de raportare a oricăror probleme de sănătate apărute în urma expunerii la agenții biologici

Este recomandat că angajatorii să acorde mai multă atenție modului de control și prevenirii expunerii lucrătorilor la agenți biologici în mediile de muncă cu factor crescut de risc (ex. agricultura) și, de asemenea, să ia prompt măsurile ce se impun în cazul aparițiilor urgențelor medicale, pentru a asigura condiții optime de muncă pentru toți angajații.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!