Sănătate și securitate în muncă la locurile de muncă ecologice

  • 12.06.201912/06/19
  • 0

Locurile de muncă ecologice sunt acelea care contribuie la conservarea mediului sau la refacerea acestuia, contribuie la protejarea ecosistemelor și biodiversității sau care reduc consumul de energie și materii prime, deșeurile și poluarea. Mai multe detalii despre ce sunt locurile de muncă ecologice găsiți într-un articol anterior.

În acest articol vom aborda importanța SSM în ceea ce privește locurile de muncă ecologice. Deși obișnuim să asociem termenul “ecologic” cu securitatea, trebuie să avem în vedere că măsurile benefice pentru mediu nu sunt întotdeauna adecvate pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor în locurile de muncă ecologice. Unele măsuri legislative sau tehnologii noi, concepute pentru a proteja mediul, au avut ca rezultat creșterea expunerii la riscuri a lucrătorilor. Spre exemplu, reducerea cantității de deșeuri trimise la depozite a generat o creștere a numărului accidentelor și îmbolnăvirilor lucrătorilor care le prelucrau. De asemenea, EU-OSHA a investigat și alte aspecte îngrijorătoare asociate anumitor domenii tehnologice ecologice, precum aplicațiile de mică anvergură care folosesc energia solară, construcțiile ecologice sau energia eoliană.

Un alt efect negativ al extinderii economiei ecologice este apariția deficiențelor de competențe, când lucrători fără experiență ajung să fie implicați în proceduri pentru care nu au fost instruiți și sunt, astfel, expuși unor riscuri legate de sănătate și securitate. Din păcate, presiunea economică și cea politică pot conduce la trecerea cu vedere a acestor probleme, considerându-se că toate cunoștințele existente în materie de SSM pot fi aplicate noilor tehnologii. Spre exemplu, pentru a instala un încălzitor de apa solar este necesară atât competența unui specialist în montarea acoperișurilor, cât și cea a unui instalator și cea a unui electrician. De aceea, în domeniul economiei ecologice, care se dezvoltă extrem de rapid, trebuie avut în vedere că ceea ce este adecvat pentru mediu nu este neapărat adecvat și pentru lucrători.

Este foarte important că orice riscuri noi în domeniul SSM în cadrul locurilor de muncă ecologice să fie anticipate înainte că acestea să apară. EU-OSHA avertizează asupra acestor aspecte, analizând modul în care se estimează că va evolua activitatea în cadrul locurilor de muncă ecologice și ce viitoare provocări pot apărea în ceea ce privește domeniul SSM. Această inițiativă este menită să atragă atenția asupra posibilelor riscuri din punctul de vedere al SSM în acest domeniu și să ofere factorilor de decizie de la nivelul UE instrumente pentru a ajuta proiectarea viitoarelor locuri de muncă, menținând totodată sănătatea și securitatea lucrătorilor în Europa.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!