Riscuri SSM în cazul lucrului pe platformele online

  • 21.09.201821/09/18
  • 0

Platformele online sunt esențiale în economia de astăzi. Astfel de site-uri, ce constituie piețe publice digitale, pot influența întreg procesul economic: producția, produsele și serviciile, precum și livrarea sau furnizarea acestora, conform concluziilor atelierului EU-OSHA “Protecţia lucrătorilor în economia platformelor online”.

Munca pe platformele online poate fi de mai multe feluri: muncă ocazională, muncă cu dependentă economică sau independentă, muncă informală, muncă în acord, muncă la domiciliu și activități de crowd-working. Munca prestată efectiv poate fi digitală sau manuală, internă sau externalizata, cu înaltă calificare sau cu nivel scăzut de calificare, în incintă sau în afară, la scară largă sau la scară mică, cu titlu permanent sau temporar. În cadrul atelierului EU-OSHA s-au discutat riscurile potențiale legate de securitatea și sănătatea în muncă, așa cum au fost ele identificate în cazul lucrului pe platformele online.

Activitățile pe platformele online pot genera o serie de riscuri SSM atât preexistente, cât și noi, atât fizice, cât și psiho-sociale. Lucrătorii pe platformele online se aseamănă atât cu lucrătorii temporari, dar și cu lucrătorii interimari, cee ce înseamnă că sunt expuși acelorași riscuri privind SSM. În plus, măsurile preventive pentru SSM sunt mai cuprinzătoare și mai eficiente în locurile de muncă cu mai mulți lucrători, în timp ce lucrătorii solitari/la domiciliu sunt mai expuși riscurilor asociate cu SSM. Totodată, trebuie evidențiată tendința ca lucrătorii de pe platformele online să fie mai tineri, ceea ce reprezintă un factor de risc pentru bolile profesionale. Iar tinerii sunt mai puțin deschiși în a urma instructajele din domeniul SSM.

Munca pe platformele online, prin utilizarea mecanismelor de evaluare și concurență între lucrători, încurajează un ritm rapid de lucru, fără pauze, ceea ce poate conduce la accidente. Plata nu este continuă, ci per task sau proiect, adăugând la muncă prestată și presiunea timpului. Iar lipsă instruirii corespunzătoare crește și mai mult riscul de accidente. Activitățile desfășurate pe platforme online digitale comportă anumite riscuri, precum expunerea permanentă la câmpuri electromagnetice, oboseala vizuală sau problemele musculo-scheletice. Riscurile psiho-sociale includ izolarea, stresul, stresul tehnologic, dependența de tehnologie, supraîncărcarea cu informații, epuizarea (fenomenul ‘burn-out’), tulburările posturale și agresiunile online.

Toate formele de muncă pe platformele online pot crește riscul de stres prin evaluarea continuă și măsurarea performanței, prin mecanisme competitive de alocare a muncii, plata incertă și estomparea granițelor dintre viața profesională și cea privată. Insecuritatea locului de muncă, cunoscută ca având o contribuție importantă asupra sănătății generale precare a lucrătorilor atipici, este specifică muncii pe platformele online.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!