Riscuri de accidentare și măsuri de prevenire: Asistent medical

  • 16.05.201716/05/17
  • 0

clinic-doctor-health-hospital

Continuăm seria de articole pe tema riscurilor de accidentare și măsurilor de prevenire pentru că vrem să vă reamintim cât de important este să acordați atenția cuvenită acestui aspect. Fișa de risc trebuie să fie personalizată pentru fiecare post şi trebuie să conțină toate detaliile muncii pe care angajatul o depune, alături de riscurile ce reies din activitățitle pe care le face, precum și un plan de prevenire și protecție.

Astăzi vom vorbi despre riscurile majore pentru un asistent medical și vom menționa câteva măsuri pe care ar trebui să le luați pentru a scădea riscul de accidentare. Pentru o evaluare completă și întocmirea planului de prevenţie adaptat special pentru particularitățile firmei dumeavoastră, puteți apela la serviciile noastre.

Riscuri Cum ar trebui angajatorul să prevină riscurile?
Expunerea la microbi şi microorganisme în aer sau prin contact direct Dotarea cu materiale și instrumentar medical corespunzător și cu echipamentul de protecție adecvatRespectarea instrucțiunilor privind securitatea și igiena muncii

Instruirea personalului asupra regulilor de igienă și SSM

Expunerea la produse chimice (medicamente, subsțante dezinfectante sau antiseptice, latex, reactivi de laborator, gaze folosite in anestezie) Depozitarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice, chiar și a celor considerate relativ sigureInstruirea personalului pentru folosirea adecvată a echipamentului de protecție
Prezentarea la locul de muncă într-un stadiu avansat de oboseală sau sub influenţa alcoolului sau a medicamentelor Verificarea stării fizice a personalului la începerea activității zilnice și interzicerea la lucru a personalului care prezintă semne de obosealăConsumul de medicamente ar trebui să fie sub strica îndrumare a medicului de medicina muncii
Efectuarea de operațiuni neprevăzute prin sarcina de muncă (deplasări, staţionări în zone periculoase, intervenții neautorizate în instalații electrice etc.) Semnalizarea corespunzătoare a locurilor cu risc ridicat de accidentare

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!