Prevenirea riscurilor la locul de muncă pentru tinerii angajați

  • 23.05.201923/05/19
  • 0

Lipsa de experiență la locul de muncă, a conștientizării riscurilor și competențelor, precum și formarea insuficientă sunt cele mai importante cauze ale expunerii tinerilor la riscul de vătămare la locul de muncă. În plus, ei pot da dovadă de lipsă de maturitate, uneori nu își cunosc drepturile, dar nici responsabilitățile angajatorului în domeniu SSM. De asemenea, majoritatea angajaților tineri evită să vorbească despre problemele de la locul de muncă pentru a nu intra în conflict cu angajatorul. Toate aceste premise conduc la concluzia că tinerilor trebuie să li se asigure locuri de muncă sigure, compatibile cu competențele și capacitățile lor, atât fizice, cât și psihice, unde să li se ofere instruire și supraveghere corespunzătoare.

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) prezintă un model de SSM pentru combaterea riscurilor profesionale la care sunt expuși lucrătorii tineri. Este importantă promovarea culturii de prevenire la toate nivelurile de educație prin pregătirea și aplicarea de practici și politici educaționale în vederea integrării educației privind riscurile și a securității și sănătății în muncă în învățământ și formarea profesională.

Principalii factori de succes în formarea tinerilor în domeniul SSM sunt:

  1. Asigurarea formării la locul de muncă pentru a preveni riscurile profesionale și garantarea realizării numai a sarcinilor de muncă în conformitate cu capacitatea fizică și psihică a lucrătorilor tineri, sub supraveghere corespunzătoare. De menționat că simpla formare, fără alte măsuri, nu este suficientă pentru reducerea riscurilor. Este necesară bazarea acțiunilor și a intervențiilor pe evaluarea efectivă a riscurilor și asigurarea aplicării, monitorizării și revizuirii măsurilor de prevenire în procesul de lucru.
  2. Consultarea și participarea activă a lucrătorilor tineri. Utilizarea unor metode de învățare participative și active, prin care tinerii lucrători deprind să recunoască pericolele și să analizeze și să rezolve probleme de muncă reale. Alternativ, se pot utiliza imagini video sau metode bazate pe realitatea virtuală.
  3. Organizarea de concursuri sau alte forme de recunoaștere pentru a motiva implicarea în proiectele SSM sau demonstrarea cunoștințelor privind SSM. Astfel, tinerii instruiți pot obține diplome recunoscute sau alte forme de realizare profesională, pe care le pot adăuga la CV.

Atenție! Este importantă integrarea pregătirii și dezvoltării competențelor privind SSM în formarea și dezvoltarea pe tot parcursul activității profesionale a lucrătorilor și nu trebuie limitate la formarea care se realizează la începutul carierei.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!