Pregătirea și instruirea personalului

  • 30.09.201330/09/13
  • 0

De obicei, învățăm din greșeli. Dar nu e mai bine întâi să învățăm ca să nu greșim?

În acest sens, pregătirea și instruirea personalului este un pas important în securitatea muncii și în evitarea accidentelor de muncă și are ca scop însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de securitate și sănătate în muncă. Instructajul de protecție a muncii are loc în mai multe etape.

Prima etapă, cea a instruirii introductiv general, se realizează, de obicei, pentru persoanele nou încadrate în muncă sau pentru cele aflate în perioadă de probă în vederea angajării, scopul fiind informarea asupra activităților specifice unității angajatoare și cunoașterea principalelor măsuri de protecție a muncii. Astfel, conform art. 88 din H.G. 1425/2006 cu modificările ulterioare, în cadrul instruirii vor fi expuse probleme precum:  – legislaţia de securitate şi sănătate în muncă; – consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă; – riscurile de accidentare şi îmbolnavire profesională specifice unităţii; – măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor. Instruirea este importantă, așa că nu ar trebui să treceți cu vederea peste ea, pentru că la finalul acesteia veți fi supus verificării, iar pe baza verificării se va decide dacă veți fi sau nu angajați. 

Dacă treceți cu bine de prima etapă, urmează instruirea la locul de muncă care curpinde informații despre riscurile de accidentare și îmbolnăvire specifice locului de muncă, instructiuni proprii de securitate a muncii și măsuri de prim ajutor în caz de accidentare. Pe lângă sesiunea de informare, în cadrul instruirii la locul de muncă veți efectua și exerciții practice privind utilizarea echipamentului individual de protecție, a mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și prim ajutor

Cea de-a treia și ultima etapă este instruirea periodică, având ca scop aprofundarea regulilor de securitate si sanatate in munca. Instruirea periodică se face pe baza tematicilor de instruire, iar intervalul  între două instruiri nu va fi mai mare de 6 luni. Instruirea periodica se face suplimentar celei programate în situaţii speciale, cum ar fi: când un lucrator lipseşte peste 30 de zile lucrătoare, modificări ale legislaţiei privind activităţile specifice locului de muncă, la reluarea activităţii după un accident de muncă, la executarea unor lucrări speciale.

Pregătirea și instruirea personalului este o etapă căreia noi îi acordăm importanţa cuvenită, un personal instruit înseamnă mai puține accidente de muncă. Safelandia vă sare în ajutor cu serviciul SSM – Securitate și siguranță în muncă care cuprinde:

– întocmirea dosarului SSM

– instruirea și testarea salariaților

– verificare tuturor locurilor/punctelor de muncă

– executarea de controale preventive

– cercetarea accidentelor de muncă

– coordonare SSM șantiere mobile și temporare

– consultanță permanentă.

 Alege siguranța angajaților tăi!  

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!