Obligațiile angajatorului în cazul unui accident de muncă

  • 16.09.202216/09/22
  • 0

Conform dispozițiilor legale prevăzute în Legea 319/2006, în urma producerii unui accident care are ca urmări decesul sau vătămări ale organismului lucrătorului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, angajatorul are obligația să comunice evenimentele în cel mai scurt timp.

Evenimentele vor fi comunicate către:

  • inspectoratele teritoriale de muncă
  • asigurătorului, în cazul în care evenimentele sunt urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora
  • organelor de urmărire penală, după caz

Comunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces se face obligatoriu de angajator către casa teritorială de pensii pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum și către casa teritorială de pensii pe raza căreia angajatorul își are sediul social.

Atenție: instruirea suplimentară la reluarea activității după un accident de muncă se efectuaza indiferent de perioada de incapacitate temporară de muncă a lucrătorului afectat. Examenul medical la reluarea activității se efectuează obligatoriu numai după o întrerupere a activității de minimum 90 de zile.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!