Noile norme tehnice privind stingătoarele de incendiu

 • 9.09.20239/09/23
 • 0

Începând cu data de 4 octombrie 2023, va fi pus în aplicare noul Ordin nr. 135/2023, care prevede normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

Majoritatea modificărilor aduse prin acest ordin se adresează firmelor abilitate în a repara și verifica buna funcționare a stingătoarelor, dar sunt câteva aspecte care se adresează tuturor companiilor și lucrătorilor. Aceste modificări constau în:

1. Stingătoarele trebuie verificate lunar de către cadrul tehnic PSI sau personalul cu atribuții de apărare împotriva incendiilor (echipa de intervenție).

2. În cadrul verificării lunare, trebuie urmărite toate aspectele de mai jos:

 • stingătorul de incendiu este amplasat în locaţia stabilită prin planurile de evacuare
 • stingătorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu şi instrucţiunile de utilizare sunt vizibile
 • accesul la stingătorul de incendiu nu este blocat
 • locul de amplasare al stingătorului de incendiu este marcat
 • presiunea afişată de indicatorul de presiune este în intervalul nominal marcat de producător, pentru stingătoarele de incendiu presurizate permanent
 • existenţa şi integritatea sigiliilor
 • încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menţionate pe etichetă, după caz

3. După fiecare verificare lunară, informațiile se vor completa într-un registru de control care va exista în fiecare punct de lucru.

4. Stingătoarele cu CO2 trebuie cântărite la intervale de maximum 6 luni, de către cadrul tehnic PSI sau personalul cu atribuții de apărare împotriva incendiilor (echipa de intervenție), pentru a se constata dacă acestea conţin masa corectă de agent de stingere precizată în standardele specifice.

Stingătoarele de incendiu necesita reîncărcare în următoarele cazuri:

 • dacă au fost utilizate
 • dacă termenul de valabilitate precizată de producător a fost depășit
 • la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare
 • atunci când se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranţa de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele cu CO2

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!