Neconformităţi… din teren! (1)

  • 20.01.202120/01/21
  • 0

Primim foarte des întrebări legate de aspectele la care trebuie să fie atente firmele pentru a preveni amenzile în cazul unor controale. La fel ca şi accidentele, amenzile se pot întâmpla oricui, iar treaba noastră, ca specialişti SSM şi PSI este să ne asigurăm că penalizările sunt foarte rare.

Pentru o mai bună prevenţie a acestor situaţii, prezentăm începând de astăzi o serie de neconformităţi cu care ne-am întâlnit în activitatea de zi cu zi.

Control efectuat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă la o firmă de distribuție. Neconformități constatate:

Neconformitate 1:

La data vizitei de control în teren, din verificarea prin sondaj a fișelor de instruire în domeniul SSM s-a constatat că există cazuri în care la ultima instruire periodică lipsește semnătura tuturor persoanelor în drept.

Prevedere legală încălcată:
Art. 20 din Legea 319/2006, HG 1425/2006 art. 81;

Cuantum amendă:
4000 – 8000 lei

Măsuri dispuse:
Pe viitor angajatorul va lua măsurile necesare astfel încăț, după realizarea instruirii în domeniul SSM, fișa de instruire să fie semnată de toate persoanele în drept.

Termen:
permanent


Neconformitate 2:

La data vizitei de control în teren, căile de circulație / acces nu erau marcate corespunzător.

Prevedere legală încălcată:
Art. 39 alin. 9, lit. n din Legea 319/2006 coroborat cu Hg 1091/2006, anexa nr. 1, art. 12

Cuantum amendă:
5000 – 10000 lei

Măsuri dispuse:
Se vor lua măsuri pentru marcarea căilor de acces / circulație în depozit.

Termen:
Imediat, permanent.


Neconformitate 3:

La data vizitei de control în teren, în depozit semnalizarea de securitate și / sau sănătate nu era completă – rafturi neinscripționate.

Prevedere legală încălcată:
Art. 39 alin. 9, lit. k din Legea 319/2006 coroborat cu Hg 971/2006.

Cuantum amendă:
5000 – 10000 lei

Măsuri dispuse:
Se va completa semnalizarea de securitate și / sau sănătate.

Termen:
Imediat, permanent.

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!