Măsuri de prevenire a incendiilor pe perioada de recoltare a cerealelor

  • 9.05.20189/05/18
  • 0

Sezonul de recoltare se apropie și ne-am gândit să vă reamintim câteva aspecte despre măsurile PSI specifice campaniei de recoltare a cerealelor. Sunt măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor de care proprietarii terenurilor agricole, deținătorii de utilaje agricole și de transport, precum și cei care utilizează astfel de utilaje trebuie să le respecte pe întreaga perioada de desfășurare a campaniei de recoltare și depozitare a cerealelor.

Riscul de incendiu crește semnificativ în perioada campaniei de recoltare a cerealelor păioase, dar și la depozitele de furaje și cereale, în perioada campaniei agricole din vară. Pentru a evita potențiale consecințe grave asupra vieții, mediului înconjurător și a bunurilor materiale, este necesară respectarea legislației PSI.

Una dintre cele mai importante reguli și deseori încălcată în practică de operatorii combinelor este ca recoltarea să se efectueze în sens invers față de direcția vântului. De asemenea, alimentarea cu carburant a mașinilor și utilajelor agricole este permisă numai în punctele special amenajate, fiind strict interzisă orice fel de alimentare în lanul de cereale sau la distanțe mai mici de 50 de metri față de acesta, cu combustibil transportat în vase deschise sau vase din material plastic. Totodată, conform legislației în vigoare, este interzisă remedierea oricăror defecțiuni apărute la utilajele agricole la o distanță mai mică de 50 de metri de lanurile nerecoltate, miriști sau zone cu vegetație uscată.

Mecanizatorii trebuie să aibă în vederea verificarea tehnică tuturor mașinilor a utilajelor agricole înainte de intrarea în folosire-acestea trebuie dotate cu dispozitive para-scântei și cu mijloace de apărare împotriva unui potentia incendiu, precum stangatoare, butoaie cu apă de 100 de litri, lăzi cu nisip și mături cu coadă de cel puțin 2 metri. De asemenea, operatorii utilajelor agricole trebuie să cunoască reglemetarile PSI în vigoare, regulile referitoare la utilizarea focului deschis și cele despre fumat. Fumatul, iluminatul cu flacără deschisă și alte utilizări ale focului deschis sunt interzise la mai puțin de 50 de metri de punctele de recoltare și depozitare a produselor agricole.

Legislația PSI este foarte clară și în cazul proprietarilor de terenuri și administratorilor de asociații agricole. Aceștia trebuie să asigure izolarea lanurilor prin fâșii arate/discuite cu lățimea de peste 20 de metri spre drumurile adiacente și păduri sau de minimum 50 de metri în cazul căilor ferate. De asemenea, este necesară parcelarea suprafețelor mari de teren cultivate cu păioase prin fâșii longitudinale și transversale. După recoltare, paiele rezultate trebuie strânse imediat și miriștea trebuie arată.

Este complet interzisă arderea vegetației uscate și a miriștilor fără un accept scris din partea autorității pentru protecția mediului și informarea prealabilă a primăriei în vederea emiterii permisului de lucru cu foc deschis. Acest permis poate fi emis de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență, cadrul tehnic cu atribuții în domeniul  apărării  împotriva  incendiilor sau de o altă persoană desemnată în acest sens. Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi, iar la terminarea lucrului se  predă de către  executant emitentului. În caz contrar, amenzile sunt între 1000 și 2500 de lei. Folosirea autovehiculelor de transport sau a utilajelor agricole fără dispozitive ori site para-scântei, ori care încalcă alte reglementări tehnice prevăzute de lege, se sancționează cu amendă între 500 si 1000 lei.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!