Lege nouă privind statutul inspectorului de muncă

  • 14.01.201914/01/19
  • 0

2019 a venit cu noi legi în domeniul SSM, aşa cum vă anunţam! În ultimele zile ale lui 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial legea nr. 337/2018 ce reglementează statutul inspectorilor de muncă. Legea a intrat deja în vigoare de pe 7 ianuarie şi aduce un cadru legal în care îşi pot desfăşura activitatea aceşti funcţionari publici. Este un proiect ce se dezbate de mulţi ani şi care în ultimele 14 luni a trecut prin toate etapele legislative necesare pentru a putea fi adoptat.

Găsiţi întregul text al legii aici, însă iată câteva pasaje care v-ar putea ajuta în cazul unor controale:

(2) Activitățile de control prevăzute la alin. (1) se realizează numai în baza legitimației de control, a insignei care atestă funcția îndeplinită în exercitarea atribuțiilor stabilite prin lege și a ordinului de deplasare semnat de conducătorul instituției sau de către persoana desemnată de către acesta, precum și după completarea registrului unic de control al entității controlate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control.

Art. 8 Inspectorul de muncă are următoarele îndatoriri:

c) să respecte, în exercitarea atribuțiilor de control, prezumția de nevinovăție a persoanelor care fac obiectul controlului, să adopte un comportament civilizat, să manifeste imparțialitate și nepărtinire, să fie ferm și exigent;

d) să analizeze cu obiectivitate toate documentele și informațiile pe care angajatorii au obligația de a le pune la dispoziția inspectorului de muncă pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetării evenimentelor;

Art. 16 (1) Se instituie ziua de 11 iulie – Ziua Inspecției Muncii.
(2) Cu ocazia Zilei Inspecției Muncii, inspectorii de muncă nu vor desfășura activități specifice de control, ci
activități de informare.

Alte prevederi vizează zilele de concediu, cazurile de incompatibilitate, precum şi drepturile inspectorilor de muncă.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!