Instruirea studenților și elevilor pentru stagiul de practică

  • 25.07.201925/07/19
  • 0


Conform legii SSM (319/2006), măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor se aplică și în cazul studenților și elevilor în perioada efectuării stagiului de practică, precum și ucenicilor sau altor participanți la procesul de muncă cu calitatea de lucrători. Prin stagiu de practică înțelegem activitatea desfășurată de elevi și studenți, în conformitate cu planul de învățământ, cu scopul de a verifica aplicabilitatea cunoștințelor teoretice însușite de aceștia în cadrul programului de învățământ.

Unitatea de învățământ și compania în cadrul căreia se desfășoară stagiul de practică trebuie să elaboreze convenții de securitate și sănătate în muncă care să stipuleze modul de informare a elevilor sau studenților în legătură cu riscurile profesionale la locul de practică, dar și despre verificarea stării de sănătate a acestora.

Compania în cadrul căreia se desfășoară stagiul de practică, denumit și partener de practică, este cea care desemnează responsabilii care se vor ocupa de informarea și urmărirea activității de practică. Partenerul de practică este obligat să ofere practicanților instruirea cu privirea la normele SSM și PSI, iar aceștia au obligația să au obligația să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică și normele de protecție a muncii și de apărare împotriva incendiilor specifice activității pe care o desfășoară.

Partenerul de practică trebuie să asigure instruirea practicanților înainte de începerea stagiului de practică și să completeze fișele individuale sau fișa colectivă de instruire. În cazul în care nu se poate organiza un examen medical pentru practicanți, exista varianta de a solicita acestora asumarea pe propria răspundere faptul că starea de sănătate le permite desfășurarea activităților.

Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziția practicanților echipamente de muncă adecvate, să asigure gratuit echipamente individuale de protecție corespunzătoare activității desfășurate și să comunice către ITM cu promptitudine orice eveniment în care au fost implicați practicanți.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!