Instruirea SSM pentru vizitatorii companiei

  • 30.03.201830/03/18
  • 0

Toate companiile ar trebui să fie familiarizate cu instruirea colectivă la locul de muncă. Conform legii, angajatorul este obligat să asigure condițiile necesare fiecărui angajat pentru a primi o instruire adecvată în domeniul SSM, aplicată locului de muncă și a postului ocupat.

În cazul vizitatorilor care vin în companie, situația este diferită. Pentru aceștia, angajatorul are datoria de a stabili în regulamentul intern durata instruirii SSM și regulile privind însoțirea vizitatorilor în unitate.

Pentru lucrătorii care desfășoară activități pe bază de contract de prestării servicii, angajatorul va dispune instruirea acestora privind activitățile specifice ale companiei, riscurile SSM în cadrul unității respective, dar și măsurile de prevenire și protecție în cadrul companiei. Instruirea lucrătorilor se va consemna în fișa de instruire colectivă.

Vizitatorii care constituie reprezentanți ai autorităților statului cu atribuții de control vor trebui însosţiţi de către un reprezentant al companiei, fără a se întocmi fișa de instruire colectivă.

Persoana care se ocupă de instruirea SSM a vizitatorilor este, în general, desemnată de către angajator din cadrul angajaților companiei. Alternativ, compania poate opta pentru externalizarea serviciilor de instruire SSM.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!