Instructaj special pentru angajați în cazul lucrărilor periculoase

  • 12.09.201912/09/19
  • 0

În cazul în care angajații sunt expuși la situații periculoase în desfășurarea activității la locul de muncă, este necesară efectuarea unui instructaj special înainte de începerea lucrărilor.

Se consideră lucrări periculoase cele pe durata cărora pot apărea situații generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere, a dezvoltării unor atmosfere cu potențial exploziv sau în cazul în care există riscul producerii unor situații de urgență.

Efectuarea acestui instructajul special este consemnată, după caz, în fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, în registrul de predare-primire a schimbului sau în procesele verbale de instruire.

Cele mai importante cazuri în care este necesară efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase sunt:

  • Manevrarea utilajelor cu grad ridicat de risc – se referă la acele utilaje a căror utilizare incorectă poate cauza producerea de incedii, explozii sau alte situatiii de urgență
  • Lucrări de tăiere/lipire la flacără, sudură sau orice alte lucrări care pot provoca scântei mecanice sau arcuri electrice
  • Lucrări care necesită manevrarea asfaltului sau a bitumului topit
  • Lucrări care fac uz de foc deschis (ex.: manipularea cuptoarelor tehnologice, curățarea prin ardere a utilajelor etc.)
  • Incinerarea deșeurilor nepericuloase sau reziduurilor periculoase
  • Transportul, depozitarea și manipularea substanțelor și materialelor periculoase sau curățarea interioară a unor recipiente sau sisteme de evacuare care au intrat în contact cu acestea
  • Punerea în funcțiune sau oprirea instalațiilor sau utilajelor care prezintă un risc ridicat de incediu
  • Organizarea de spectacole pirotehnice, cu foc deschis sau jocuri de artificii

După finalizarea instructajului și completarea fișei, aceasta este semnată de persoană instruită și de către persoanele care au efectuat și instructajul. Angajatorul răspunde de păstrarea fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență pentru lucrători.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!