Instiintare ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca)

 • 15.04.201415/04/14
 • 0

Mai jos aveti un model de:

INSTIINTARE ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca)

Catre: SC FIRMAX S.R.L.

In conformitate cu prevederile articolului 19 lit. c din Legea nr. 108 / 1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, in data de 15.04.2014, la ora ………, va rugam sa prezentati, in original, la sediul societatii Dvs. / la Inspectoratul Teritorial de Munca …………………….., situat in ………………………………, urmatoarele documente:

Instiintare_ITM

Instiintare ITM:

 1. Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului si actul constitutiv al societatii;
 2. Registrul unic de control si stampila societatii si copie C.I. / Buletin de identitate Administrator al societatii; imputernicire scrisa si C.I. / B.I. pentru reprezentantul societatii in vederea semnarii documentelor de control;
 3. Certificat constatator – autorizarea de functionare in domeniul S.S.M. (securitate si sanatate in munca) pentru activitatile desfasurate;
 4. Evaluarea riscurilor de accidentare si planul de prevenire si protectie;
 5. Tematica de instruire, instructiuni privind periodicitatea instruirii, evidenta locurilor de munca cu pericol grav si iminent, evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
 6. Instructiuni proprii pentru completarea reglementarilor de securitate – sanatate in munca;
 7. Lista de dotare a salariatilor cu EIP;
 8. Fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca;
 9. Fise de post cu atributii in domeniul S.S.M. (securitate si sanatate in munca) si fise de aptitudini eliberate de medicina muncii;
 10. Baza decizionala a structurii organizatorice a activitatii de prevenire si protectie (decizie lucrator desemnat si dovada curs S.S.M. si / sau decizie serviciu interne SSM si dovada curs SSM si / sau contract cu serviciu extern de prevenire si protectie si certificat de abilitare);
 11. Decizia C.S.S.M. (Comitet de securitate si sanatate in munca), dovada transmiterii ultimul P.V. sedinta depus la I.T.M. (Inspectoratul teritorial de munca);
 12. Avizul ISCIR pentru E.T. (echipamente tehnice) ce intra sub incidenta ISCIR (Instalatii de ridicat sub presiune);
 13. Autorizare personal conform prevederilor legale;
 14. Dovada masurilor luate pentru protectia impotriva electrocutarii (verificare impamantare – verificari PRAM);
 15. In cazul nepunerii la dispozitia inspectorilor de munca a documentelor solicitate, se va aplica sanctiunea prevazuta de articolul 23 alin. 1 lit. c din Legea nr. 108 / 1999, republicata (amenda contraventionala de la 5000 lei – 10000 lei). Vezi si alte amenzi aici
 16. Alte documente …………………………………………………………………………….

Acesta este un model de Instiintare ITM – Instiintare de chemare la control de catre Inspectoratul teritorial de munca. Daca nu puteti rezolva aceste masuri, ne puteti contacta.

Sursa foto: http://www.huffingtonpost.com/

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!