Inspecția Muncii oferă noi informații despre digitalizarea controalelor ITM

  • 7.04.20237/04/23
  • 0

Inspecția Muncii a publicat recent un raport de activitate pentru anul 2022, în care sunt exprimate planurile de digitalizare a controalelor derulate de inspectoratele teritoriale de muncă.

În anul 2022, Inspecția Muncii a inițiat două proiecte în cadrul PNRR. Primul proiect are ca obiectiv principal reforma activităților de evidență și monitorizare a relațiilor de muncă și implementarea unui nou sistem informatic aferent Registrului general de evidență a salariaților, care să permită creșterea gradului de digitalizare a instituției și să ofere servicii digitale de înaltă calitate cetățenilor, salariaților și angajatorilor.

Astfel, prin implementarea Registrului general de evidență a salariaților în variantă online (Reges Online), la nivel național, acesta va permite accesul angajatorilor, salariaților și autorităților într-un sistem informatic centralizat. Al doilea proiect urmărește reforma activității de bază a instituției prin modernizarea și eficientizarea activităților de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Digitalizarea activității de control, prin implementarea unui sistem informatic adecvat și a semnăturilor electronice, de la întocmirea documentelor specifice până la comunicarea acestora atât entității controlate, cât și organelor fiscale, în cazul aplicării amenzii, are ca efect diminuarea timpului alocat controlului, respectiv alocat aspectelor procedurale aferente și, implicit, creșterea timpului alocat verificărilor, fapt care conduce la îmbunătățirea activității de control. Simplificarea procedurii de comunicare este atât în beneficiul instituției, cât și în beneficiul destinatarului, respectiv angajatorul controlat și organele fiscale care verifică plata amenzii sau, după caz, procedează la executarea obligației fiscale.

Accesarea de pe teren, prin utilizarea unor dispozitive mobile, respectiv laptopuri și telefoane, a datelor necesare efectuării controlului, existente în baza de date a Inspecției Muncii, precum și a altor instituții (Fiscul, Registrul Comerțului, Evidența Populației etc.) conduce la efectuarea unor verificări mai complete. De exemplu, se va putea verifica dacă salariatul a fost declarat și autorităților fiscale sau dacă datele declarate sunt aceleași cu cele din contractul individual de muncă.

Eliminarea procedurii de afișare a documentelor de control, către entitatea controlată, facilitează procedura de comunicare a acestora, renunțând la o procedură anacronică de «lipire pe ușa infractorului» în favoarea unei modalități adaptate secolului 21, nivelul tehnologic, evoluția și relația de entitate controlată de administrație. Acest lucru este atât în beneficiul instituției, prin scurtarea timpului alocat problemelor procedurale, ca o consecință a eliminării dificultăților procedurale implicate, prin deplasarea la sediul angajatorului și găsirea unui martor și a entității controlate, prin eliminarea prejudiciului de imagine pe care îl poate genera faptul că documentul este vizibil pentru oricine din acea locație și nu doar pentru ei.

În același timp, comunicarea electronică elimină necesitatea comunicării documentelor direct contravenientului, ceea ce necesită deplasarea acestuia (atunci când documentele nu sunt încheiate la sediul social) la ITM sau în altă parte pentru a primi raportul de control.

Sursa: PNRR

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!