Inspecția Muncii face clarificări asupra conformității măștilor de protecție

  • 4.02.20224/02/22
  • 0

Într-o adresă emisă către Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspecția Muncii detaliază cum pot fi recunoscute măștile conforme, angajatorul fiind obligat să acorde echipamente de protecție lucrătorilor.

Măștile de protecţie respiratorie care se încadrează ca echipament individual de protecţie de categorie III:

  • trebuie să respecte cerinţele esențiale de sănătate și securitate din Regulamentul (UE) 2016/425
  • trebuie să poarte marcaj CE cu numărul organismului notificat care aplică o procedură de control al calității producției
  • trebuie să fie însoțite de declaratie de conformitate UE emisă de producător și de instrucțiuni de utilizare a acestora

De asemenea, se menționează că măștile care sunt însoțite de documente intitulate “Certificate of Compliance”, documente care nu reprezintă ‘certificat de examinare UE de tip’ și nu atestă conformitatea produselor respective cu cerințele Regulamentului european 425/2016, sunt considerate neconforme.

Măștile faciale cu trei pliuri și trei straturi sunt de uz medical (chirurgicale) și sunt considerate conforme, fiind recunoscute de Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale (ANMDM).

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!