A fost publicată strategia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020

  • 26.04.201826/04/18
  • 0

Încă de la finalul anului trecut vă povesteam despre o nouă strategie în domeniul SSM ce urma a fi publicată. La momentul respectiv vorbeam doar de un proiect de lege, care între timp a parcurs toate etapele necesare şi a fost publicat în Hotărârea Guvernului nr. 191/2018 (textul complet aici). Astfel Strategia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020 este aprobată şi aplicabilă.

Principalul scop al acestei strategii este găsirea şi implementarea metodelor prin care se poate reduce numărul de accidente de muncă, precum şi cel al îmbolnăvirii profesionale. Cea mai vulnerabilă categorie de companii este cea a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), care de cele mai multe ori nu respectă cerinţele legate de SSM.

Obiectivul primar al acestei strategii naţionale este alinierea la standardele Uniunii Europene, care vizează o îmbunătăţire a condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă pentru angajaţi.

Obiectivele specifice sunt următoarele, după cum este menţionat în H.G. mai sus menţionată:

1.5. Obiective specifice ale Strategiei naționale în domeniul securității și sănătății în muncă pentru perioada 2018-2020

Obiectiv specific nr. 1. Îmbunătățirea cadrului legal în domeniul SSM

Obiectiv specific nr. 2. Sprijinirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii din punctul de vedere al respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă

Obiectiv specific nr. 3. Îmbunătățirea procesului care urmărește respectarea legislației din domeniul securității și sănătății în muncă prin acțiuni ale autorităților cu atribuții în domeniu

Obiectiv specific nr. 4. Abordarea fenomenului de îmbătrânire a forței de muncă și îmbunătățirea prevenirii bolilor profesionale

Obiectiv specific nr. 5. Îmbunătățirea colectării datelor statistice

Obiectiv specific nr. 6. Consolidarea coordonării cu partenerii naționali pentru reducerea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

Aceste obiective vor fi îndeplinite cu ajutorul mai multor acţiuni prevăzute în anexa Strategiei naţionale SSM şi includ o serie de ghiduri de specialitate, seminare organizate alături de EU-OSHA, sesiuni şi evenimente de conştientizare, precum şi actualizarea cadrului legislativ.

Nu există veşti legate de ceea ce se va schimba în mod concret în următorii ani, însă puteţi urmări noutăţile prin intermediul sistemului de alerte legislative Safelandia.


This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!