Fisa post cu atributii SSM

  • 16.04.201416/04/14
  • 0

Fisa post cu atributii SSM

Atributiile si raspunderile ce revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru lucratori

Aprob

Director General
……………….

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
Lucratorii au urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

Fisa post cu atributii SSM – continuare
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

Fisa_post_cu_atributii_ssm
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
Alte atributii :
j) sa aplice masurile de securitate la constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare ;
k) sa isi insuseasca masurile de prim ajutor si sa le aplice in cazul accidentarii persoanelor participante la procesul de munca.

Salariat

Nume si prenume ……………………………

Semnatura             .…………………………

Acesta este un model orientativ de Fisa post cu atributii SSM sau Anexa la fisa postului cu atributii SSM, modelul putand fi modificat in functie de conditiile Dvs. de munca.

Sursa foto: www.signup2safety.co.uk

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!