Eliminarea riscurilor la locul de muncă pentru angajatele gravide

  • 16.05.201916/05/19
  • 0

Salariatele gravide și cele care au născut recent au o serie de drepturi și obligații cu scop în asigurarea unor condiții adecvate de muncă și protecție socială.

Salariatele gravide au obligația să anunțe în scris angajatorul asupra stării fiziologice de graviditate și să transmită angajatorului o copie după “Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei”, document medical ce atestă starea respectivă, împreună cu o cerere care să conțină informații referitoare la starea de maternitate și solicitarea de a i se aplica măsurile de protecție prevăzute de OUG 96/2003 și amendamentele existente. Această ordonanță, cunoscută și sub numele de Legea Protecției Maternității, a fost modificată prin intermediul Legii 154/2015, fiind introduse mai multe modificări legislative ce vizează protecția maternității la locurile de muncă.

După ce angajatorul a fost anunțat în scris de către angajată în legătură cu starea sa de graviditate, acesta are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a informa medicul responsabil cu Medicina Muncii, precum și Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia se desfășoară activitatea companiei, iar aceștia au obligația să verifice condițiile de muncă ale salariatei gravide.

Este obligația angajatorului să evalueze riscurile de la locul de muncă pentru salariatele gravide, cu participarea obligatorie a medicului responsabil cu Medicina Muncii, și informarea salariatelor gravide cu privire la riscurile la care pot fi expuse și măsurile ce trebuie luate din punct de vedere al protecției muncii. În cazul în care rezultatele evaluării evidențiază un risc crescut pentru securitatea sau sănătatea salariatelor gravide, angajatorul trebuie să ia toate măsurile care se impun pentru evitarea expunerii salariatelor gravide la riscurile respective, precum modificarea temporară a condițiilor de muncă și/sau a programului de lucru al salariatei gravide.

Dacă modificarea condițiilor și/sau programului de lucru nu este posibilă din motive întemeiate, angajatorul va repartiza salariata gravidă pe un alt post de lucru care să nu prezinte riscuri pentru sănătatea și securitatea să. Orice măsură se va lua în conformitate cu recomandările medicului responsabil cu Medicina Muncii, fără a afecta veniturile salariatei gravide.

În general, majoritatea salariatelor gravide pot continua sarcinile obișnuite de lucru și în timpul sarcinii. În cazul în care o salariată gravidă este îngrijorată în legătură cu riscurile de securitate și sănătate la locul de muncă, este recomandat ca aceasta să ia legătura cu angajatorul sau medicul responsabil cu Medicina Muncii pentru a discuta aceste aspecte.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!