Echipamentele electronice utilizate pentru telemuncă trebuie verificate punct de vedere SSM

  • 23.07.202123/07/21
  • 0

Conform Legii 81/2018, angajatorul trebuie să asigure condițiile pentru ca salariatul care optează pentru telemuncă să primească o instruire SSM adecvată noii proceduri de lucru.

În aceeași lege sunt precizate doua situații distincte pentru desfășurarea activității de telemuncă:

  • angajatorul asigură mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și echipamentele necesare (postul de lucru)
  • telesalariatul își asumă utilizarea mijloacelor aferente proprii, inclusiv a postului de lucru propriu

În fiecare din cazurile de mai sus, angajatorul trebuie să se asigure că mijloacele necesare ce urmează a fi utilizate de salariat sunt sigure din punct de vedere SSM. De asemenea, angajatorul trebuie să specifice condițiile de utilizare și să asigure instruirea SSM adecvată și suficientă pentru prevenirea oricăror posibile accidente de muncă.

Obligațiile lucrătorului în desfășurarea activității de telemuncă sunt:

  • să își desfășoare actvitatea în conformitate cu instruirea primită, pentru a nu se expune la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională
  • să permită accesul angajatorului, în măsură posibilităților, pentru stabilirea măsurilor SSM sau pentru a cerceta eventualele accidente de muncă apărute
  • să nu modifice condițiile de muncă din locația în care își desfășoară activitatea
  • să utilizeze exclusiv echipamentele de muncă agreate împreună cu angajatorul
  • să respecte toate dispozițiile legale, la fel cum o făcea și la locul de muncă

Nerespectarea cerințelor legale în ceea ce privește telemunca atrage răspunderea contravențională civilă sau penală, în funcție de situație.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!