Despre SSM în activitățile de voluntariat

  • 4.07.20194/07/19
  • 0

Conform Legii 78/2014 (Legea voluntariatului), contractul de voluntariat este obligatoriu și trebuie încheiat între organizația gazdă și voluntar. Una dintre anexele importante, care fac parte integrantă a contractului, este fișa de protecție a voluntarului, ce face legătura cu Legea SSM 319/2006, care se adresează inclusiv activităților de voluntariat.

Deși activitățile de voluntariat sunt cuprinse în cadrul acestei legi, normele de aplicare nu sunt adaptate sectorului de voluntariat, în cadrul căruia există diferențe față de alte activități de muncă ce se desfășoară conform Codului Muncii. Principalele diferențe sunt cauzate de frecvența de desfășurare a activității sau lipsa unor activități stabilite și reglementate prin COR (codul Clasificărilor Ocupațiilor din România). Având în vedere că activitățile de voluntariat se desfășoară în sprijinul și pentru dezvoltarea societății, cu implicarea unor beneficiari direcți sau chiar a instituțiilor publice, este necesară corelarea acestor activități cu prevederile ce țin de securitate și sănătate în muncă.

Pentru a respecta prevederile legale referitoare la activitățile de voluntariat, trebuie elaborate documentele specifice, corelate cu contractele pentru prestarea de activități ca voluntar. Aceste documente trebuie să acopere condițiile obligatorii pentru o bună și corectă organizare a activităților de voluntariat.

Documentele necesare pentru a desfășura activitatea de voluntar

Voluntarul trebuie să obțină de la medicul de familie o adeverință (plus avizele suplimentare, după caz) care să certifice că persoana respectivă nu are restricții medicale care să împiedice desfășurarea unor activități fizice sau mentale.

Coordonatorul de voluntari din cadrul organizației gazdă trebuie să informeze voluntarii referitor la activitatea pe care aceștia urmează să o efectueze: scopul și durata acțiunii, descrierea completă a activităților, locul și condițiile în care se organizează, precum și abilitățile/competențele necesare. De asemenea, coordonatorul de voluntari trebuie să informeze voluntarii despre activitățile similare care sunt planificate pentru viitorul apropiat și care se vor desfășura în alte spații și/sau condiții diferite.

Pentru stabilirea cu exactitate a documentelor necesare, coordonatorul de voluntari din cadrul organizației gazdă trebuie să se consulte cu un inspector SSM.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească organizația care beneficiază de activitățile de voluntariat

Organizația gazdă trebuie să solicite informații de la beneficiarii serviciilor de voluntariat sau coordonatorii de voluntari în legătură cu riscurile la care se pot expune voluntarii: descrierea activităților ce urmează să se desfășoare, a spațiilor de desfășurare, a modului în care voluntarii ajung și pleacă de la locul de desfășurare a activității, precum și în legătură cu uneltele și utilajele folosite sau expunerea la substanțe periculoase. Inspectorul SSM, cu ajutorul informațiilor oferite de către coordonatorul de voluntari din cadrul organizației gazdă, va prezenta scenarii ce pot apărea pe durata desfășurării activităților de voluntariat și care pot avea un impact din punct de vedere al securității și sănătății voluntarilor.

În baza tuturor informațiilor obținute, organizația gazdă și inspectorul SSM pot identifica și evalua riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională pentru activitățile ce urmează să fie desfășurate de către voluntari. Se vor elabora instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru activitățile desfășurate în regim de voluntariat și se vor alege echipamentele de protecție necesare pentru dotarea voluntarilor, în conformitate cu concluziile rezultate din evaluarea riscurilor de accidentare și de îmbolnăvire profesională. Aceste echipamente vor fi recomandate de către inspectorul SSM.

Înainte de semnarea contractului de voluntariat, trebuie efectuată instruirea introductiv-generală a voluntarilor. Aceasta se poate face de către angajatorul care și-a asumat atribuțiile SSM, un lucrător desemnat, un lucrător al serviciului intern de prevenire și protecție sau un serviciu extern de prevenire și protecție care, ulterior, va face instruirea la locul de muncă și instruirea periodică a voluntarilor.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!