Decizie privind fumatul – model

  • 6.05.20146/05/14
  • 0

Decizie privind fumatul:

Va propunem mai jos un model de decizie privind fumatul in cadrul unei societati /institutii.

DECIZIE privind fumatul nr. …………./……………

Administratorul / Directorul General al SC ……………………………, in temeiul prerogativelor conferite de actele constitutive ale societatii si legislatia in vigoare, tinand cont de prevederile Legii 307/12.07.2006, art. 19, privind apararea impotriva incendiilor,

DECIDE:

Art. 1 In baza prevederilor si dispozitiilor sus-mentionate, se stabilesc urmatoarele spatii unde fumatul este permis atat pentru salariati cat si pentru clienti:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Art.2 Pentru verificarea utilizarii corespunzatoare a locurilor pentru fumat se nominalizeaza: dl. / d-na …………………………………..

Art. 3 Principalele dispozitii cu privire la reglementarea fumatului in incinta spatiilor utilizate de societate, sunt prezentate in anexa nr.1 la decizie.

Art. 4 Prezenta decizie se intocmeste si inmaneaza pentru respectare si aducere la indeplinire d-lui / d-nei ……………………………….
Administrator / Director General,
Nume si prenume
……………………..
Decizie privind fumatul

Anexa nr. 1 la Decizie privind fumatul nr. … / ………………

Dispozitii privind reglementarea fumatului in incinta spatiilor societatii

1. Fumatul este interzis de regula, in toate locurile in care nu se admite folosirea focului deschis.
2. In toate zonele (locurile) in care este interzis fumatul, se vor instala indicatoare de securitate specifice (de interzicere, avertizare si informare) prevazute in reglementarile in vigoare:
– Fumatul interzis;
– Nu folosi foc deschis;
– Materiale combustibile;
– Loc pentru fumat.
3. Este interzisa:
• Aruncarea la intamplare sau lasarea in scrumiere a resturilor de tigari sau chibrituri in stare aprinse;
• Golirea scrumierelor in cosurile pentru hartie sau alte materiale combustibile;
• Depunerea in scrumiere sau vase cu nisip a deseurilor din materiale combustibile (hartie, textile, etc.).
4. Scrumierele si vasele cu nisip din interiorul cladirilor (coridoare, holuri) se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele, etc).
5. In locurile unde este acceptat fumatul, vor fi prevazute scrumiere de masa (pentru personal TESA), cu picior cu apa sau vase cu nisip (pentru muncitori).
6. La terminarea programului, resturile colectate vor fi golite in cosuri metalice sau locuri special amenajate.
7. In perioadele de relaxare sau de odihna, in paturi, pe canapele sau fotolii, se recomanda evitarea fumatului.

Am luat la cunostinta,
Nume si prenume

Semnatura       / Data

……………………. / ……………………….

Sursa foto: https://www.flickr.com

Citeste si: Evitarea amenzilor PSI intre 500 si 1.000 de lei

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!